Hvorfor svak konkurranse?

«Svenskehandel og svak konkurranse på dagligvarehandel er en uunngåelig følge av importvern og landbrukssamvirkets posisjon», skriver samfunnsøkonom Steinar Juel fra Civita i Dagens Næringsliv 3. april. Les konsernsjef Peter A. Ruzickas tilsvar i Dagens Næringsliv 6. april 2018 her.

06.04.2018

Peter A. Ruzicka

Les Steinar Juels kronikk: Svak konkurranse – som fortjent >

Etter mitt syn er dette en ensidig og lite nyansert analyse. Grensehandelen og situasjonen i norsk dagligvarebransje har å gjøre med langt mer enn høye tollsatser og norsk landbrukssamvirke.

Ja, folk drar til Sverige for å handle billig kjøtt og ost. Men de handler mye annet som også har lavere pris, ikke minst alkoholholdige- og alkoholfrie drikkevarer, tobakk og sjokolade/godterier. Rekordhøye norske særavgifter er en sterkt medvirkende årsak til den store og økende grensehandelen.

Og er det kun tollvernet som er årsaken til det såkalt «dårlige vareutvalget»? En analyse utført av Orkla viser at under en tredjedel (29 %) av den samlede omsetningen i norsk dagligvarehandel er produkter som er beskyttet gjennom høy toll, som kjøtt og meierivarer. Resten er tollfrie produkter (49 %) eller produkter med lav toll, som kun kompenserer for høyere norske råvarekostnader (22 %). I sistnevnte gruppe finner vi de fleste av Orklas merkevarer som på det norske markedet er i sterk konkurranse med importerte dagligvarer fra store internasjonale aktører. Det er Grandiosa mot Dr. Oetker, Toro supper mot Unilevers Knorr og Idun Ketchup mot Heinz.

Ensidige norske tollettelser på bred basis gir ikke vekstmuligheter for norsk industri. EU har også tollbeskyttelse, og det bør ikke gis konsesjoner uten at norske aktører får tilsvarende muligheter på eksportmarkedet.

Konkurransesituasjonen i dagligvarebransjen fortjener en mer grundig årsaksanalyse enn det Steinar Juel gir i sitt innlegg.

Peter A. Ruzicka
Konsernsjef i Orkla ASA

Kontakter

Peter A. Ruzicka
Peter A. Ruzicka

Konsernsjef