Hydro og Orkla foreslår avhjelpende tiltak for å oppnå EU-godkjenning for joint venture innenfor aluminiumsløsninger

I kjølvannet av avtalen mellom Norsk Hydro ASA og Orkla ASA om å kombinere sine respektive virksomheter innenfor ekstrudering av aluminium har EU-kommisjonen preliminært uttrykt bekymring for at transaksjonen kan påvirke konkurransen i enkelte markeder.

18.04.2013

Betenkelighetene er knyttet til såkalte multi-port extrusions (MPE) i Europa og aluminiumsprofiler i den nordiske regionen, i denne sammenhengen definert som Norge og Sverige.

For å imøtekomme EU-kommisjonens bekymring foreslår Orkla og Hydro, hvis nødvendig,  å avhende MPE-virksomheten til Sapa i Harderwijk i Nederland og pressverkvirksomheten til Hydro på Raufoss, medregnet Hydros  tilhørende fabrikasjonsanlegg for aluminiumsprofiler i Vetlanda i Sverige.

EU-kommisjonens frist for behandling av saken vil i første omgang bli forlenget til 14. mai 2013. Hvis kommisjonen godkjenner joint venture-transaksjonen basert på disse vilkårene, vil en prosess bli initiert for salg av anleggene.

Den planlagte transaksjonen mellom Hydro og Orkla er godkjent av justisdepartementet i USA og relevante konkurransemyndigheter i flere andre jurisdiksjoner. I tillegg til klarering fra EU-kommisjonen må transaksjonen også  godkjennes av kinesiske myndigheter.

Hydro og Orkla forventer at den planlagte sammenslåingen av selskapenes virksomheter innenfor aluminiumsløsninger – under selskapsnavnet Sapa – blir gjennomført i første halvår 2013.

Orkla ASAOslo, 18. april 2013

Ref.:
Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs
Håkon MageliTelefon +47 928 45 828