Ikke flørt med Norexit

EØS-avtalen har 25 års jubileum. Avtalen danner mye av grunnlaget for vår velstand. Nettopp derfor skal vi kjempe for avtalen og ikke flørte med tanken om å melde oss ut.

03.05.2019

Håkon Mageli
Håkon Mageli

Omtrent på samme tid som Norge tok ti gull i OL på Lillehammer, tok vi også gull i øvelsen «internasjonalt samarbeid». EØS-avtalen ble inngått mellom EU og blant annet Norge i 1994.  Den kom som et alternativ til EU-medlemskap.

Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) sikrer fri bevegelse av personer, varer, tjenester og kapital mellom EU, Norge, Island og Liechenstein. EØS-avtalen er fundamental for en velfungerende norsk økonomi og for nordmenns rettigheter i Europa.

Utenom olje, gass og skip sendte Norge i 2017 varer til EU til en verdi av 273 milliarder, eller 65 prosent av samlet fastlandseksport. Hver fjerde norske arbeidstaker jobber i eksportrettede virksomheter. Ved å stille spørsmål ved EØS-avtalen, kan det oppstå usikkerhet ved mange arbeidsplasser i norsk næringsliv. Usikkerhet kan også spres til styrerommene: Bør det investeres i Norge? En slik usikkerhet er definitivt ingen tjent med, og det kan skape store konsekvenser både for sysselsetting, velferd og økonomisk utvikling i Norge.

Hva betyr EØS-avtalen for næringsmiddelindustrien, dagligvarehandelen og norske forbrukere?

  • EØS-avtalen innebærer ordnede, trygge og forutsigbare rammebetingelser. Den sikrer frihandel, regulerte tollsatser, felles standarder, merkeregler og lovgivning som er lik for alle.
  • EØS-avtalen har etablert felles regler for dyre- og plantehelse, som gjør det enklere å flytte varer mellom landene. Da Norge inngikk EØS-avtalen ble den norske mattrygghetsstandarden markant bedret, i motsetning til hva mange tror.
  • EØS-avtalen gir dagligvarehandelen flere valgmuligheter og norske forbrukere et større vareutvalg.

En fersk undersøkelse utført av Orkla viser at mer enn 70 % av omsetningen i norske dagligvarebutikker består av produkter med lave eller ingen tollsatser. Siden 1994 har importen av bearbeidede næringsmidler økt betydelig, og dette er en illustrasjon på at protokoll 3 til EØS-avtalen tilrettelegger for handel og konkurranse.  For norsk næringsmiddelindustri betyr dette at vi må skjerpe oss og satse stadig mer på innovasjon og produktutvikling.

Helt til slutt: Finnes det et alternativ til EØS? Man skal aldri si aldri, men jeg tror svaret i overskuelig fremtid er nei. Når Storbritannia ikke oppnår det de ønsker med Brexit, kan vi tenke oss hvor vanskelig det vil være for Norge å finne gode alternativer til EØS-avtalen.

Kontakter

Håkon Mageli

Konserndirektør, Kommunikasjon og Corporate Affairs

+ 47 928 45 828

hakon.mageli@orkla.no