Innkalling til Orklas generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Orkla ASA avholdes i Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgate 17, Oslo, torsdag 10.april 2014 kl.15.00.

20.03.2014

Frist for påmelding er 7. april 2014 kl. 15.00 (norsk tid). Innkalling til generalforsamlingen, inklusive vedlegg, følger vedlagt.

Trykt utgave av innkallingen er postlagt til alle aksjonærer med kjent bostedsadresse. Ønskes trykt utgave av vedlegg til innkallingen kan det bestilles på Orklas nettsider

www.orkla.no.

Innkalling og andre saksdokumenter samt nærmere opplysninger om aksjeeiers rettigheter, er tilgjengelige på

www.orkla.no.

Generalforsamlingen holdes på norsk med simultantolking til engelsk, og kan sees direkte via webcast på

www.orkla.no.

Det vil åpnes for registrering kl 13:30 på dagen for generalforsamling i Ingeniørenes Hus, hvoretter det blir en enkel servering.

Orkla ASAOslo, 20. mars 2014

Kontaktpersoner:
Håkon Mageli, Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate AffairsTlf: 928 45 828

Rune Helland, Direktør Investor RelationsTlf: 977 13 250