Innkalling til Orklas ordinære generalforsamling 2015

Ordinær generalforsamling i Orkla ASA avholdes i Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17, Oslo, torsdag 16. april 2015 kl. 15.00.

26.03.2015

Frist for påmelding er 13. april 2015 kl. 15.00 (norsk tid). Innkalling til generalforsamlingen, inklusive vedlegg, følger vedlagt.

Trykt utgave av innkallingen er postlagt til alle aksjonærer med kjent bostedsadresse. Ønskes en trykt utgave av vedlegg til innkallingen, kan denne bestilles på Orklas nettsider.

Innkalling og andre saksdokumenter samt nærmere opplysninger om aksjeeiers rettigheter er tilgjengelige på www.orkla.no.

Generalforsamlingen holdes på norsk med simultantolking til engelsk, og kan sees direkte via webcast på www.orkla.no.

Det vil åpnes for registrering kl. 13.30 på dagen for generalforsamling i Ingeniørenes Hus, hvoretter det blir en enkel servering.

Orkla ASAOslo, 26. mars 2015

Ref.:

Orkla ASA

Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs
Håkon Mageli
Tlf.: +47 928 45 828E-post:

hakon.mageli@orkla.no

Direktør Investor Relations
Rune Helland
Tlf.: +47 977 13 250E-post:

rune.helland@orkla.no

Spørsmål vedrørende valgkomiteens innstilling kan rettes til: 

Anders Christian Stray RyssdalTlf.: + 47 907 84 794