Innkalling til Orklas ordinære generalforsamling 2016

Ordinær generalforsamling i Orkla ASA avholdes i Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17, Oslo, torsdag 14. april 2016 kl. 15.00.

23.03.2016

Frist for påmelding er 11. april 2016 kl. 15.00 (norsk tid). Innkalling til generalforsamlingen, inklusive vedlegg, følger vedlagt.

Trykt utgave av innkallingen er postlagt til alle aksjonærer med kjent bostedsadresse. Ønskes en trykt utgave av vedlegg til innkallingen, kan denne bestilles på Orklas nettsider.

Innkalling og andre saksdokumenter samt nærmere opplysninger om aksjeeiers rettigheter er tilgjengelige på

www.orkla.no.

Generalforsamlingen holdes på norsk med simultantolking til engelsk, og kan sees direkte via webcast på

www.orkla.no.

Det vil åpnes for registrering kl. 13.30 på dagen for generalforsamling i Ingeniørenes Hus, hvoretter det blir en enkel servering.

Orkla ASAOslo, 23. mars 2016

Ref.:

Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs
Håkon Mageli
Tlf.: +47 928 45 828E-post: hakon.mageli@orkla.no

Senior IR- og kommunikasjonsrådgiver
Elise A. Heidenreich
Tlf.: +47 951 41 147E-post: elise.andersen.heidenreich@orkla.no

Spørsmål vedrørende valgkomiteens innstilling kan rettes til:
Anders Christian Stray RyssdalTlf.: + 47 907 84 794