Innkalling til Orklas ordinære generalforsamling 2019

Ordinær generalforsamling i Orkla ASA avholdes i Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17, Oslo, torsdag 25. april 2019 kl. 15.00.

04.04.2019

Frist for påmelding er 23. april 2019 kl. 15.00 (norsk tid). Innkalling til generalforsamlingen, inklusive vedlegg, finner du her.

Innkallingen er sendt elektronisk eller pr post til alle aksjonærer med kjent adresse. Ønskes en trykt utgave av vedlegg til innkallingen, kan disse bestilles på Orklas nettsider.

Innkalling og andre saksdokumenter samt nærmere opplysninger om aksjeeiers rettigheter er tilgjengelige på www.orkla.no.

Generalforsamlingen holdes på norsk med simultantolking til engelsk, og kan sees direkte via webcast på www.orkla.no.

Det vil åpnes for registrering kl. 13.30 på dagen for generalforsamling i Ingeniørenes Hus, hvoretter det blir en enkel servering.

Kontakter

Håkon Mageli

Konserndirektør, Kommunikasjon og Corporate Affairs

+ 47 928 45 828

hakon.mageli@orkla.no

Elise Andersen Heidenreich

VP Investor Relations

+47 951 41 147

elise.andersen.heidenreich@orkla.no