Invitasjon til presentasjon av Orklas resultater for 2. kvartal 2019

Orkla offentliggjør resultater for 2. kvartal 2019 fredag 12.juli kl. 07.00. Kvartalsrapporten og presentasjonsmaterialet blir samtidig gjort tilgjengelig på nettsiden vår.

10.07.2019

Presentasjon av resultatene holdes kl. 08.00 her på Orklahuset, Drammensveien 149. Presentasjonen, samt påfølgende Q&A, holdes på engelsk av konstituert konsernsjef Terje Andersen og kan sees direkte via webcast her.

Kontakter

Håkon Mageli

Konserndirektør, Kommunikasjon og Corporate Affairs

+ 47 928 45 828

hakon.mageli@orkla.no

Elise Andersen Heidenreich

VP Investor Relations

+47 951 41 147

elise.andersen.heidenreich@orkla.no

Thomas Ljungqvist
Thomas Ljungqvist

CFO Orkla Consumer & Financial Investments

+47 48 25 96 18

Thomas.Ljungqvist@orkla.no