Invitasjon til presentasjon av Orklas resultater for 3. kvartal 2019 torsdag 24. oktober.

Orkla offentliggjør resultater for 3. kvartal 2019 torsdag 24. oktober kl. 07.00. Kvartalsrapporten og presentasjonsmaterialet blir samtidig gjort tilgjengelig på www.orkla.no.

11.10.2019

Presentasjon av resultatene holdes kl. 08.00 i Orklahuset i Drammensveien 149 på Skøyen i Oslo. Presentasjonen, samt påfølgende Q&A, holdes på engelsk og kan sees direkte via webcast, eller følges på telefon: +47 21 03 33 95 med pinkode: 1661193.

De som ønsker å delta på presentasjonen bes registrere seg på forhånd ved å sende en mail til: info@orkla.no. Oppmøte kl. 07:45 i Orklahusets resepsjon for utdeling av adgangskort.

Trykk her for å se presentasjonen via webcast.

Orkla ASA
Oslo, 10. oktober 2019

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Kontakter

Elise Andersen Heidenreich

VP Investor Relations

+47 951 41 147

elise.andersen.heidenreich@orkla.no