Invitasjon til presentasjon av Orklas resultater for 4. kvartal 2019

Orkla offentliggjør resultater for 4. kvartal 2019 torsdag 6. februar 2020 kl. 07.00. Kvartalsrapporten og presentasjonsmaterialet blir samtidig gjort tilgjengelig på www.orkla.no.

23.01.2020

Orkla_©AnneValeur

Presentasjon av resultatene holdes kl. 08.00 i Orklahuset i Drammensveien 149 på Skøyen i Oslo. Presentasjonen, samt påfølgende Q&A, holdes på engelsk og kan sees direkte via webcast på www.orkla.no eller følges på telefon: +47 21 03 33 95 med pinkode: 1661193.

De som ønsker å delta på presentasjonen bes registrere seg på forhånd ved å sende en mail til: info@orkla.no (mailto:info@orkla.no). Oppmøte kl. 07:45 i Orklahusets resepsjon for utdeling av adgangskort.

Presentasjonen kan ses på webcast her.

Kontakter

Elise Andersen Heidenreich

VP Investor Relations

+47 951 41 147

elise.andersen.heidenreich@orkla.no

Thomas Ljungqvist
Thomas Ljungqvist

CFO Orkla Consumer & Financial Investments

+47 48 25 96 18

Thomas.Ljungqvist@orkla.no