Invitasjon til presentasjon av Orklas resultater for 1. kvartal 2020 tirsdag 5. mai

27.04.2020

Orkla_©AnneValeur

Orkla offentliggjør resultater for 1. kvartal 2020 tirsdag 5. mai 2020 kl. 07.00.

Kvartalsrapporten og presentasjonsmaterialet blir samtidig gjort tilgjengelig på www.orkla.no.

Som følge av koronasituasjonen blir det ingen fysisk resultatfremleggelse. En forhåndsinnspilt presentasjon av første kvartal vil imidlertid bli gjort tilgjengelig på Orklas nettsider kl. 07.00.

I tillegg avholdes en live Q&A-seanse med konsernsjef Jaan Ivar Semlitsch og finansdirektør Harald Ullevoldsæter kl. 08.00. Seansen kan følges via webcast på www.orkla.no eller på telefon: +47 21 56 33 18 (passord: Orkla Q1). Det er anledning til å stille spørsmål skriftlig på webcasten eller muntlig pr. telefon.