Invitasjon til presentasjon av Orklas resultater for 2. kvartal 2020 mandag 13. juli

Orkla offentliggjør resultater for 2. kvartal 2020 mandag 13. juli 2020 kl. 07.00.

29.06.2020

Kvartalsrapporten og presentasjonsmaterialet blir samtidig gjort tilgjengelig på www.orkla.no.

Presentasjon av resultatene holdes som webcast med konsernsjef Jaan Ivar Semlitsch og finansdirektør Harald Ullevoldsæter kl. 08.00. Som følge av koronasituasjonen blir det ingen fysisk resultatfremleggelse.

Presentasjonen, samt påfølgende Q&A, holdes på engelsk og kan sees via webcast på www.orkla.no (direkte link: https://events.webcast.no/orkla-asa/presentations/ytumvxhOAquznsZvralV) eller følges på telefon: +47 21 03 33 95 med pinkode: 1661193#. Det er bare anledning til å stille spørsmål skriftlig på webcasten.

Kontakter

Elise Andersen Heidenreich

VP Investor Relations

+47 951 41 147

elise.andersen.heidenreich@orkla.no