Jordan-kjøpet er gjennomført

- I Orkla er vi meget glade for at kjøpet av Jordan er gjennomført. Nå starter arbeidet med å utforme en ny og enda mer konkurransedyktig organisasjon, sier Jan Ove Rivenes, adm. direktør i Orkla Brands Nordic. 

31.08.2012

Avtalen om å kjøpe Jordan, som er et ledende merkevareselskap innen munnhygiene, rengjøring og malerverktøy, ble inngått 22. juni. Konkurransetilsynet godkjente kjøpet 27. august, og transaksjonen ble gjennomført 31. august.
 
 Nå starter arbeidet med å slå sammen Jordan Personal & Home Care og Lilleborg. Jordan Personal & Home Care omfatter munnhygieneprodukter og rengjøringsprodukter solgt gjennom dagligvarehandelen og apotek. Divisjonen Jordan House Care AS, som omfatter malerverktøy og rengjøringsprodukter for faghandelen, vil inngå i Branded Consumer Goods Investments i Orkla.
 
 Kompletterer hverandre
 – I likhet med Jordan Personal & Home Care er også Lilleborg sterke innen munnhygiene og rengjøring. De to selskapene kompletterer hverandre, og nå skal vi skape et sterkere, mer effektivt og konkurransedyktig selskap. Lilleborg trenger Jordan, og Jordan trenger Lilleborg, sier Rivenes.
 
 Han viser til at det er et selskap med lange tradisjoner og sterke merkevarer som nå ønskes velkommen inn i Orkla. Jordan ble etablert i 1837 og feirer i år 175-årsjubileum.
 – Vi er glade og samtidig ydmyke over å ha fått Jordan med på laget. Fremover vil vi bruke tid på å få innsikt i utfordringer, muligheter og kompetanse som finnes i selskapet. Vi vil snakke med flest mulig medarbeidere. Involvering fra Jordans ledere, tillitsvalgte og ansatte blir svært viktig i den fasen vi nå går inn i, sier Rivenes.
 
 Full styrke
 Arbeidet med å utvikle en ny organisasjon vil ha høy prioritet i Orkla, og det er opprettet en egen styringsgruppe, som Rivenes leder. Den vil bestå av ressurser fra både Orkla og Jordan. I en overgangsfase frem til 1. januar 2013 vil Jordan Personal & Home Care fortsatt være det operative selskapet med et eget styre.
 – Samtidig som vi skal jobbe frem en ny organisasjon, er det kritisk at den løpende driften i Jordan holder frem med full styrke. Alle aktiviteter som er planlagt, må gjennomføres med den Jordan-kraften kunder og samarbeidspartnere kjenner, sier Rivenes.
 
 Han er imponert over hvordan alle de kompetente Jordan-medarbeiderne har holdt fokus på ”business as usual” etter at det i slutten av juni ble kjent at Orkla kjøpte selskapet. – Jeg gleder meg over at vi sammen skal gå inn i den meget viktige og spennende prosessen som ligger foran oss, der vi skal finne ut hvordan vi skal organisere oss for å utvikle Jordan som en sterk merkevare i mange markeder, avslutter Rivenes.

Branded Consumer Goods Investments (BGI), som Jordan House Care AS skal inngå i, er en nyopprettet enhet som skal styrke Orklas forretningsutvikling. I oppkjøpssituasjoner der selskaper eller deler av virksomheten ikke faller inn under Orklas eksisterende forretningsområder, vil disse bli overført til BGI.