Kinesiske konkurransemyndigheter har godkjent Sapa JV innen aluminiumsløsninger

Kinesiske konkurransemyndigheter (MOFCOM) har godkjent gjennomføring av transaksjonen der Hydro og Orkla vil bli 50/50 eiere av det planlagte samarbeidsselskapet Sapa (joint venture).

19.08.2013

Med godkjenningen fra de kinesiske konkurransemyndighetene er den konkurranserettslige behandlingen av avtalen, som er nødvendig for gjennomføring, sluttført. Fra før er transaksjonen godkjent av EU-kommisjonen, justisdepartementet i USA samt relevante konkurransemyndigheter i flere andre land.

Partene tar sikte på å gjennomføre transaksjonen så raskt som mulig og med regnskapsmessig virkning fra september.

 

Orkla ASAOslo, 19. august 2013

Kontaktpersoner:
Håkon Mageli , Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate AffairsTelefon: +47 928 45 828

Rune Helland, Direktør Investor RelationsTelefon: +47 22 54 44 11/ +47 97 71 32 50