Konkurransemyndighetene med innvendinger mot deler av Orklas kjøp av Cederroth

Det svenske Konkurrensverket har besluttet å gripe inn mot Orklas kjøp av Allevo, som er ett av merkene som inngår i Cederroth transaksjonen. 

09.07.2015

Konkurrensverkets innvendinger er begrenset til vektkontrollsprodukter i dagligvarehandelen. Orklas kjøp av Cederroth er til behandling også hos det norske Konkurransetilsynet, som har uttrykt bekymringer for markedene for intimsåpe og brusepulver med fruktsalt. Markedene som berøres av konkurransemyndighetenes bekymring utgjør mindre enn 10 % av Cederroths totale omsetning.

–  Vi har så langt i prosessen ikke funnet grunnlag for å tilby avhjelpende tiltak, som eksempelvis salg av merker. Vi er i dialog med myndighetene i begge land, og har god tro på at vi vil komme frem til fornuftige avklaringer, sier advokat Camilla Robstad i Orklas juridiske avdeling. 
  Transaksjonen er allerede godkjent av myndighetene i Finland, Polen, Østerrike og Tyskland.