Konkurransemyndighetenes avklaring i sikte

Konkurransemyndighetene har nå startet den formelle prosessen, og har fem uker på seg til å vurdere om Orklas kjøp av Rieber & Søn kan godkjennes.

29.01.2013

Den 28. januar startet den formelle behandlingen av transaksjonen parallelt hos Konkurransetilsynet i Norge og i EU-kommisjonen. Begge myndigheter må innen 25 virkedager (maks. 35 virkedager ved spesielle forhold) enten godkjenne saken eller beslutte at det er behov for videre behandling.

Overføring til Konkurransetilsynet

Siden oktober 2012 har saken vært i en såkalt pre-notifikasjonsfase hos EU-kommisjonen, og partene har fremskaffet alle detaljer rundt transaksjonen og berørte markeder. Den 25. januar besluttet EU-kommisjonen at Konkurransetilsynet i Norge skal behandle den delen av transaksjonen som omfatter det norske markedet. Beslutningen ble tatt i samråd med Orkla på bakgrunn av at Konkurransetilsynet har særlig kjennskap til det norske markedet. En del av produktene faller også utenfor EØS-avtalen og må dermed vurderes av norske konkurransemyndigheter.

EU-kommisjonen skal behandle den delen av transaksjonen som gjelder øvrige berørte markeder innenfor EØS-området. Transaksjonen ble godkjent av russiske konkurransemyndigheter den 12. desember 2012.