Konkurransemyndigheter har godkjent Sapa-transaksjonen

Hydros overtakelse av Orklas 50 % eierandel i Sapa har blitt godkjent av alle relevante konkurransemyndigheter som kreves før gjennomføring.

26.09.2017

Hydro og Orkla forventer derfor å gjennomføre transaksjonen på eller rundt den 2. oktober 2017.