Konkurransetilsynet godkjente Orkla Brands’ salg av Bakers

Orkla Brands informerte 17. november 2011 at selskapet hadde inngått en avtale om salg av Bakers, og at kjøper var NorgesGruppen. Avtalen er nå godkjent av Konkurransetilsynet. Overtakelse vil skje 1. februar.

21.02.2012

Bakers har vært i Orklas eie siden 1991, og har daglige leveranser av brød, kaker og bakervarer til dagligvarehandelen, bensinstasjoner og storhusholdningsmarkedet.

Avtalen omfatter samtlige bakerier i Bakers, med unntak av virksomheten knyttet til produksjon av pizza på Sem, som videreføres av Stabburet.

– I et krevende marked har Bakers vært igjennom en betydelig endringsprosess de siste årene, og er i dag et ledende bakeriselskap i Norge. Bakers skiller seg imidlertid vesentlig fra Orkla Brands’ merkevare¬virksomhet. Bakervarer er dagsferske, og krever en annen type forretnings- og distribusjonssystem enn våre øvrige kategorier. Strukturelle endringer, stor kapasitet og sterk konkurranse har preget og vil fortsatt prege bakerbransjen, sier adm. direktør Torkild Nordberg i Orkla Brands.

For mer informasjon, vennligst kontakt: 
Håkon Mageli, direktør Corporate Affairs, Orkla BrandsMobil: 928 45 828