Koronadugnad: Sanitetskvinnene og Orkla inngår samarbeid

Orkla og Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S) skal samarbeide om å hjelpe dem som er særlig berørt av koronapandemien.

23.04.2020

Norske Kvinners Sanitetsforening er en av landets største humanitære organisasjoner og når svært mange som er isolert eller på andre måter er berørt av koronapandemien. De hjelper både eldre som bor på institusjon og eldre hjemmeboende som er isolert, slik at de kan delta i sosiale treff og kulturopplevelser digitalt. Frivillige leverer også varer, lesestoff og medisiner hjemme på døren til de eldre og andre som er i risikogruppen. I tillegg bidrar Sanitetskvinnene til at familier med svak økonomi som er særlig rammet av koronaepidemien får hyggelige opplevelser og muligheten til å delta i fritidsaktiviteter fremover.

– Jeg er så stolt over at Orkla gjennom dette samarbeidet anerkjenner den fantastiske innsatsen Sanitetskvinner gjør over hele landet. Gjennom dette rause samarbeidet kan vi nå fram til enda flere som er særlig berørt av koronaepidemien og gjøre deres hverdag litt enklere, sier Grete Herlofson, generalsekretær i Norske Kvinners Sanitetsforening.

– Sanitetskvinner over hele landet gjør en fantastisk innsats og er tilstede der folk bor og lever livene sine. I fellesskap kan vi bidra til en bedre hverdag for de mange som nå opplever utrygghet og ekstra krevende dager, sier Jaan Ivar Semlitsch, konsernsjef i Orkla.

Samarbeidsavtalen som Orkla i dag har inngått med Norske Kvinners Sanitetsforening omfatter støtte til aktiviteter innenfor tre hovedområder: 1) støtte til isolerte eldre, 2) bistand til sårbare familier og 3) støtte til voldsutsatte kvinner. Avtalen har en verdi på 5 millioner kroner.

– I tillegg ønsker vi å bidra med Orkla-produkter som kan distribueres av frivillige i N.K.S. til folk som på en eller annen måte er rammet av pandemien. Enten det er eldre som er isolert hjemme, familier i en vanskelig situasjon eller andre som trenger det. Samarbeidet med N.K.S. er helt i tråd med Orklas visjon om å være «Din venn hver dag», sier Semlitsch.

– Samarbeidet vil sette Sanitetskvinnene i stand til å nå isolerte eldre, sårbare familier og voldsutsatte kvinner og barn med sosial kontakt, produkter og opplevelser i en situasjon hvor livet er begrenset på grunn av koronakrisen, avslutter Herlofson.