Kraftfulle tiltak gir positiv resultateffekt

Orklas driftsresultat (EBITA*)  endte i 3. kvartal på 811 mill. kroner, mot 334 mill. kroner i 2. kvartal og 1.026 mill. kr samme kvartal i fjor.

29.10.2009

Kontantstrøm fra driften var pr. 3. kvartal 3,1 mrd. kroner, mot 1,5 mrd. samme tid i fjor. Svake internasjonale konjunkturer fortsatte å prege etterspørsel og omsetning i flere av konsernets selskaper, men den underliggende trenden er stabil gjennom 2. og 3. kvartal. Oppkjøp og integrering av Indalex i Sapas nordamerikanske profilvirksomhet er gjennomført.

– Orklas selskaper har det siste året iverksatt omfattende struktur- og kostnadsprogrammer. Det er derfor tilfredsstillende å se at tiltakene bidrar til forbedret kostnadsposisjon og ikke minst en god kontantstrøm. Vi ser klare tegn til stabilisering i viktige markeder, men det er fortsatt få sterke vekstsignaler, sier konsernsjef Dag J. Opedal.

Orklas driftsinntekter ble i 3. kvartal på 14,1 mrd. kroner, ned fra 15,9 mrd. kroner i 2008. Dette skyldes i hovedsak svake markeder for Elkem og Sapa. Kraftfulle struktur- og kostnadstiltak bidro likevel til et positivt resultat i kvartalet for disse selskapene. Orkla Brands fortsetter den positive resultatutviklingen, og Borregaard fikk et tilfredsstillende resultat tross svake markeder. Aksjeporteføljen hadde pr. 3. kvartal en avkastning på 26,2 prosent, mot benchmark Morgan Stanley Nordic Index på 30,7 prosent.

Det ødelagte utstyret etter brannen ved Elkem Solars nye anlegg i Kristiansand er nå reparert, og testkjøring startet i oktober. Opptrappingen av ordinær produksjon vil starte i slutten av november.

Sapas oppkjøp av Indalex, den største konkurrenten i det amerikanske markedet, er gjennomført med virkning fra 1. august. Etter oppkjøpet gjennomføres det ytterligere restrukturering av Sapa Profiles North America, og 2-3 fabrikker vil bli stengt.

Etter Stortingets vedtak om endret hjemfallsregime i 2008 solgte Elkem i kvartalet to av sine konsesjonsbelagte vannkraftvirksomheter for seks milliarder kr.

*Driftsresultat (EBITA): Før amortisering, restruktureringer og vesentlige nedskrivninger

Rapporten (pdf) |

Presentasjonen |

Kvartal og regnskapstall (xls)

Se bilder fra 3. kvartalspresentasjonen på Flickr