Lærer svenske skolebarn å resirkulere emballasje

Med midler fra Orkla Friends Fund bidrar Orkla Foods Sverige til en filmkampanje som skal lære svenske barneskoleelever å resirkulere emballasje.

05.02.2018

Orkla Friends fund: Lærer svenske skolebarn å resirkulere emballasje

Orkla Foods Sverige har de siste to årene samarbeidet med Håll Sverige Rent i arbeidet for å holde havet rent for plast og søppel. Gjennom en felles kampanje vil de nå spre kunnskap om gjenvinning av emballasje blant svenske skoleelever i 3. til 6. klasse.

– I Orkla er vi opptatt av å utvikle mer miljøvennlig emballasje og bidra til at emballasje fra produktene våre ikke ender opp som plastavfall i havet. Derfor er vi glad for at Orkla Friends Fund kan gi et bidrag til denne gode kampanjen, sier Arve Heltne, SVP Orkla Marketing & Innovation og ansvarlig for Orkla Friends Fund.

Kampanjen består av undervisningsmateriell og film som kan brukes i undervisningen. I filmen forteller Håll Sverige Rent og Orkla Foods Sverige blant annet om hvordan man skal resirkulere emballasjen fra Abba og Felix, som er blant Sveriges mest kjøpte matvarer.

– Vårt bidrag til å motvirke forsøpling er å gjøre alt vi kan for å bidra til en økt sirkulær flyt for våre egne emballasjer og søppel generelt. Samarbeidet med Håll Sverige Rent bidrar til endringer for et renere Sverige og et renere hav, som vi nå kan gjøre enda bedre takket være bidraget fra Orkla Friends Fund, sier Agneta Påander, CSR-direktør i Orkla Foods Sverige.

Tidligere år har Orkla Foods Sverige og merkevaren Abba støttet Håll Sverige Rent med å arrangere strandrydding og kampanjer i butikk. Kampanjene har som formål å oppmuntre forbrukeren til å kildesortere og bruke miljøvennlige handleposer for å motvirke marin forsøpling. I 2018 vil Orkla Sverige, i tillegg til filmkampanjen, gjennomføre en butikkampanje med fokus på å oppmuntre det svenske folket til å gjenvinne emballasje på riktig måte.

– Takket være samarbeidet med Orkla Foods Sverige har vi både nådd ut til flere svensker og fått ressurser til å styrke aktivitetene som pågår for å forebygge forsøpling. Gjennom opplæring og samtaler har vi også fått muligheten til å styrke Orkla Foods Sveriges allerede sterke miljøfokus. Vi ser frem til alle de spennende prosjektene som er startet opp i organisasjonen, sier Johanna Ragnartz, adm. dir. i Håll Sverige Rent.

Les mer om: