Les Stein Erik Hagens tale

Innlegg om Orklas innsats for en bedre folkehelse holdt for helse- og omsorgsminister Bent Høie og aktører i matbransjen.

04.06.2014

Ærede statsråd og kjære kunder, leverandører og konkurrenter. I dag er vi her først og fremst som allierte.

Jeg vil takke statsråden for å ha tatt initiativ til dette viktige møtet, og for invitasjonen til å være med. Utfordringene med folkehelsen engasjerer meg. Jeg tror nettopp tett dialog og et bredere samarbeid mellom myndigheter og oss i bransjen må til for å løse problemene med fedme, overvekt og feilernæring.

1,5 milliarder mennesker er overvektige. 200 millioner av dem er barn i skolealder. Det viser tall fra Verdens helseorganisasjon. I forrige uke fikk vi nyheten om at halvparten av alle nordmenn kan defineres som overvektige. Dette er kanskje å overdrive noe, men det er sikkert at vi har et voksende problem, og vi har ikke tid til å vente.

Vi som sitter her i dag, kjenner norske råvarer bedre enn de fleste. Vi kjenner også norske forbrukere bedre enn de fleste, og vi jobber tett med myndighetene. Jeg er sikker på at vi ved å løfte i lag kan bidra til å gjøre en forskjell for folkehelsen.

I dag vil jeg fortelle dere litt om hvordan vi i Orkla arbeider for et bedre kosthold. Som Nordens ledende merkevareselskap har vi muligheten til å bidra positivt til folkehelsen. Vi forstår vår rolle, og vi ønsker å bidra til at våre forbrukere skal få et sunnere og bedre liv.

I Orkla har vi identifisert fire områder hvor vi kan skape reell forbedring. Disse fire er: sunnere innovasjon, ansvarlig markedsføring, tydelig produktmerking og fysisk aktivitet.

Men først vil jeg ta dere med tilbake til 5. mars i år. Dette var dagen da norske myndigheter presenterte nye anbefalinger om kosthold og fysisk aktivitet.

I tillegg til å redusere forbruket av mettet fett, salt og sukker anbefaler Helsedirektoratet at vi spiser mer fet fisk, magert kjøtt, frukt, grønnsaker og grove kornprodukter. Dessuten har myndighetene for første gang inkludert en anbefaling om å redusere stillesitting for barn, ungdom, voksne og eldre.

Myndighetenes råd er viktige, men jeg tror vi kan være enige om at de har liten verdi, med mindre noen faktisk lytter og endrer sine kostholdsvaner. Og som vi alle vet, kan gamle vaner være vonde å vende.

Dette bringer meg til det første av våre fire prioriterte områder – nemlig innovasjon. Vi tror det er krevende å overtale befolkningen til å gjøre store endringer i sine kostholdsvaner. Matvareindustrien har en nøkkelrolle fordi vi kan hjelpe befolkningen til å bedre kostholdet ved å utvikle sunnere varianter av de produktene de spiser og drikker hver dag.

Vi mener med andre ord det er viktig å gjøre nordmennsfolkefavoritterog hverdagsmatsunnere. Ved å gjøre dette når vi et mye bredere lag av befolkningen enn om vi kun lanserte enkeltstående sunne produkter.

Ett eksempel på forbedringer er vårt arbeid for å redusere bruk av palmeolje og erstatte den med sunnere oljer. Ved å fjerne palmeolje fra våre produkter har vi redusert det årlige nordiske forbruket av mettet fett med 6.500 tonn.

Vi har også redusert innholdet av salt i produktene våre. Effekten av dette arbeidet tilsvarer en årlig reduksjon i forbruket på 260 tonn. Men vi gir oss ikke med det. Vi jobber i disse dager med å definere nye målsettinger.

I tillegg til mettet fett og salt ønsker vi også å redusere andelen sukker i produkter. Hittil har vi redusert sukkerforbruket med 6.500 tonn årlig i Norge. Halvparten av Orklas omsetning av drikkevarer kommer fra produkter som er sukkerfrie eller har et redusert sukkerinnhold.

Som dere forstår er jeg en ivrig forkjemper for at våre mat- og drikkevarer skal bli sunnere og bedre, – og inneholde mindre sukker, salt og mettet fett. Som jeg sa, skal vi gjøre folkefavorittene sunnere.

Samtidig skal vi gjennom innovasjon skape nye og enda sunnere konsepter.

Et godt eksempel er Stabbur-Makrell. I 2002 lanserte vi en mindre forpakning med makrell i tomat. Dette slo umiddelbart an. Året etter lanserte vi makrell i tomat på tube, og deretter små porsjonspakker og nye smaksvarianter. Dette har bidratt til at omsetningen av Stabbur-Makrell økte med 405 % over 12 år. Som alle vet: Fisk er sunt!

Et annet eksempel er Axellus, som er vår spydspiss når det kommer til innovasjon innenfor ernæring og helse. Axellus står blant annet bak Möller’s Tran og en rekke andre kostholds- og treningsprodukter. Med Möller’s har vi bygget videre på et solid merkenavn, og lansert en rekke innovasjoner. Alt for å gjøre det enklere for befolkningen å få i seg omega-3 og vitamin D og A.

Arbeidet med å utvikle nye og sunnere produkter krever kunnskap om matens påvirkning på kroppen. Vi samarbeider derfor med flere kompetanse- og forskningsmiljøer. Jeg tror myndighetene med fordel kunne legge bedre til rette for mer anvendt forskning innenfor ernæring og helse. Resultatene fra slik forskning kan være viktig i vår felles innsats for en bedre folkehelse.

Også i kategoriene sjokolade, godteri og snacks leter vi etter sunnere varianter. Ett eksempel på dette er Polly Naturligvis, en nøtteblanding uten salt.

Men noen produkter er rett og slett for gode til å tukles med. Som kjent ser vi det også som vår oppgave å levere kos og glede, og vi tror et moderat inntak av godteri har en positiv effekt på trivsel og helse.

Vårt andre hovedområde innenfor ernæring og helse er ansvarlig markedsføring.

Vi som er samlet her i dag, står for en stor del av all markedsføring i Norge. Det betyr at våre stemmer blir hørt, og at vi har en betydelig påvirkningskraft. Med denne makten følger også ansvar.

Som en stor annonsør er ansvarlig markedsføring et viktig tema for oss. Vi har tatt et valg. Vi ønsker å beskytte barn og unge mot markedsføring og heller rette vårt salgsbudskap mot voksne. Det er foreldrene som best vurderer hva barna bør spise og drikke. I tillegg er det foreldrene som står for innkjøpene.

I 2013 tok bransjen initiativ til å etablere Matbransjens Faglige Utvalg. Utvalget behandler klager på markedsføring av mat og drikke mot barn. Orkla har vært en aktiv pådriver for å få denne ordningen på plass.

Våre erfaringer så langt er at ordningen påvirker hvordan markedsføringen skjer, og at kontroll- og sanksjonsfunksjonene virker effektivt. Vi har sterk tro på denne ordningen, og at bransjen er i stand til å vise ansvarlighet og kan regulere seg selv.

I tillegg til ansvarlig markedsføring er tydelig produktmerking en forutsetning for at forbrukerne skal kunne foreta fornuftige valg. Dette er en av mine hjertesaker og det tredje området hvor jeg mener at vi som bransje har et betydelig forbedringspotensial.

Informasjon om produktenes næringsinnhold må være faktabasert og lett tilgjengelig. Det er vårt mål at merkingen må bli så enkel og tydelig at alle kan forstå den.

I 2013 utarbeidet vi i Orkla interne retningslinjer for god, enhetlig ernæringsmerking av matvarer. Disse retningslinjene blir nå rullet ut i våre selskaper.

I tillegg til den generelle ernæringsmerkingen har vi i Norge nøkkelhullsmerket for produkter som er spesielt gunstige ernæringsmessig. Nøkkelhullet skal gjøre det enkelt å spise sunnere. Orkla er positiv til nøkkelhullet, og det er et område hvor vi, bransjen og myndighetene har samarbeidet tett.

Det siste jeg skal si noe om i dag, og som representerer vårt fjerde hovedområde, er fysisk aktivitet. Dette er også viet stor plass i myndighetenes nye kostholdsråd. Det er en klar erkjennelse av at vi er langt fra så fysisk aktive som vi var for bare noen tiår siden, og at sunt kosthold bare delvis kan kompensere for dette. Jeg er glad for at helsemyndighetene er opptatt av å se fysisk aktivitet og kosthold mer i sammenheng.

Dette er anbefalinger vi i Orkla tar på alvor. Vi ønsker å ta et utvidet ansvar for folkehelsen og er spesielt opptatt av å bidra til at barn og unge får en mer aktiv hverdag. Vi ser frem til diskusjonen, og vi håper at panelet senere i dag vil kunne berøre også dette punktet, slik at vi alle kan få noen tips.

Det er ikke bare i Orkla vi er opptatt av befolkningens helse. De siste årene har jeg blitt inspirert av selskaper som Nestlé og Unilever. De viser at det er mulig å få til reell forbedring, ved å la samfunnsansvar bli en integrert del av deres strategi og forretningspraksis.

I Orkla ønsker vi å være tilsvarende ambisiøse. I vår nye visjon som vi lanserte i fjor høst, sier vi følgende:

Vi gjør hver dag bedre ved å tilby lokale merkevarer som er sunnere, lettere å like og enklere å velge.

Dette er det løftet vi gir til alle forbrukere og kunder. Våre produkter skal ikke bare være bærekraftige og vekke begeistring blant forbrukerne, men de skal også passe inn i et balansert kosthold.

Samtidig er det en kjensgjerning at utfordringene knyttet til overvekt og livsstilssykdommer, krever innsats fra alle deler av samfunnet.

Jeg håper derfor at vi som er samlet her i dag, som representanter for nasjonale myndigheter, handelen og leverandørene, sammen kan gi et kraftfullt bidrag til folkehelsen gjennom dialog, forpliktende samarbeid og konkrete tiltak.

Takk for oppmerksomheten!