Marianne Romslo-Macarie konserndirektør HR

Marianne Romslo-Macarie (44) er utnevnt til konserndirektør HR i Orkla med virkning fra 1. mai 2013.

22.05.2013

Marianne Romslo-Macarie startet i Orkla i januar 2013 som SVP Business Development, og har hatt stillingen som midlertidig konserndirektør HR fra 1. februar 2013.

– Orkla-konsernet skal gjennom betydelige endringsprosesser de neste par årene. Dette krever en sentral HR-funksjon med kompetanse på endringsledelse, som kan fungere som en sterk og kompetent støttespiller og diskusjonspartner for våre linjeledere. Marianne Romslo-Macarie har bred erfaring fra ledelse av tilsvarende endringsprosesser i større, internasjonale selskaper, en kompetanse som er kritisk i den perioden Orkla nå skal gjennom, sier konsernsjef Åge Korsvold.

Romslo-Macarie har bakgrunn fra Nike International Ltd., som daglig leder i Norge i perioden 2008–2012. Fra 1999 til 2007 var hun salgsdirektør for Nordics i Oakley Europe SNC, og fra 1995 til 1999 regionsdirektør for Norge & Danmark, Oakley Europe SNC, begge stillingene med base i Paris, Frankrike. Marianne Romslo-Macarie er siviløkonom fra NHH, 1993.