Mattrygghet i Orkla

Trygge produkter er en hjørnestein i utviklingen av sterke merkevarer basert på forbrukernes tillit. Mattrygghet har høyeste prioritet i Orkla. I vår nye brosjyre kan du lese mer om dette.  

08.01.2013

Alle Orkla-selskaper som produserer mat og drikke, følger mattrygghetsstandarden Orkla Food Safety Standard (OFSS). Standarden ble innført i 2004 og er basert på den internasjonalt anerkjente BRC-standarden (the British Retail Consortium Global Standard for Food Safety). Hensikten er å sikre et høyt og enhetlig nivå på alle våre fabrikker. Orklas selskaper har også felles systemer for mattrygghet i innkjøp. I vår nye brosjyre kan du lese mer om Orkla Food Safety Standard og vårt mattrygghetsarbeid.