Meldepliktig handel REC

Det vises til børsmelding fra Renewable Energy Corporation ASA (REC) av i dag kl 09.36 vedrørende kapitalforhøyelse.

04.07.2012

Orkla ASA har etter børsslutt den 3. juli inngått avtale om å tegne, og fått tildelt, 133.333.333 nye aksjer i REC til en kurs per aksje lik kr 1,50. Orkla har før gjennomføring av kapitalforhøyelsen 396.236.635 aksjer i REC, tilsvarende 39,7% av selskapets aksjer. Forutsatt at kapitalforhøyelsen blir vedtatt av generalforsamlingen i REC, vil Orkla ASA eie 529.569.968 aksjer i REC, tilsvarende ca 28,4% av de da utstedte aksjer. Orkla vil bli ytterligere utvannet som følge av reparasjonsemisjonen.

Peter A. Ruzicka, styremedlem i Orkla ASA, er styremedlem i REC.

Orkla ASA,Oslo, 4. juli 2012

Ref.:

Executive VP, Corporate Communications and Corporate Affairs
Håkon MageliTel.: +47 928 45 828

Senior VP, Investor Relations
Rune HellandTel.: +47 22 54 44 11/+47 977 13 250