Mens vi venter på ESA

Vi vet ennå ikke utfallet av ESAs behandling av sjokolade- og sukkervareavgiften. Det vi vet er imidlertid at grensehandelen har økt og at svenske kjøpmenn jubler over salgsfest for varer som har blitt avgiftsbelagt her i landet, skriver konserndirektør Håkon Mageli i en kronikk i Dagligvarehandelen 27. februar 2018.

27.02.2018

Håkon Mageli
Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs

I statsbudsjettforliket for 2018 ble sjokolade- og sukkervareavgiften økt med 80 prosent over natten – fra kr 20,19 til kr 36,92 per kilo ferdigvare. Også for alkoholfrie drikkevarer ble det en betydelig avgiftsøkning. I desember i fjor klaget derfor NHO Mat og Drikke avgiftsøkningene inn for EFTAs overvåkningsorgan ESA, som nå har saken til vurdering.

Kjernen i NHO Mat og Drikkes klage er at norske myndigheter bryter statsstøttereglene i EØS-avtalen ved å forskjellsbehandle produkter som enten er like, eller som er substitutter for hverandre, og at dette er konkurransevridende.

Debatten i fjor høst viste en rekke eksempler på hvor skjevt avgiftene treffer. Kjeks med sjokoladebiter har f.eks. ikke avgift, mens for kjeks med et tynt sjokoladedekke er det full avgift. Innholdet av sukker i produktene har ingen betydning for avgiftens størrelse, og mange sukkerfrie produkter ilegges høye avgifter. Dette reduserer insitamentet for industrien til å utvikle sunnere alternativer. Dagens sukkeravgifter har dermed ingen helsemessig effekt, selv om noen hevder det.

Det høye avgiftsnivået på brus og godteri i Norge sammenlignet med Sverige, setter norske arbeidsplasser i fare. Svenske kjøpmenn jubler, mens norsk matindustri står tilbake som taperen med svekket konkurransekraft. Også avgiftsfri netthandel av brus og godterier øker kraftig, og bidrar til at salg flyttes ut av landet.

Troen på Norge som et godt sted å investere i svekkes når regjeringspartiene, med støtte fra KrF, beslutter å endre rammebetingelsene dramatisk og helt uten forvarsel.

Det er ikke første gang vi opplever at norske politikere bruker særavgifter som inntektskilder når de mangler penger i budsjettinnspurten. Sist var det flypassasjeravgiften som ble innført under dekke av miljøhensyn, og som resulterte i nedleggelse av Moss Lufthavn Rygge og tap av mange hundre arbeidsplasser.

Orkla har produksjon i mange land. Norge er blant våre viktigste satsingsområder, og vi har de siste årene investert mange hundre millioner kroner i våre fabrikker her i landet. Vi er opptatt av forutsigbare rammebetingelser og langsiktighet.

Vi mener det er på høy tid å få en fullstendig gjennomgang av særavgiftene og grensehandelsproblematikken. Avgifter skal være forutsigbare, godt faglig begrunnet og de må ikke føre til at norske arbeidsplasser forsvinner.

Nå er det mange som venter spent på ESAs avgjørelse. Den vil få stor betydning for matindustriens konkurransevilkår i Norge og hvor mye vi våger å investere i virksomhet her i landet i årene som kommer.

Les kronikk av Orklas konsernsjef Peter A. Ruzicka og hovedtillitsvalgt Terje Utstrand: Avgiftshopp setter norske arbeidsplasser i fare

Kontakter

Håkon Mageli

Konserndirektør, Kommunikasjon og Corporate Affairs

+ 47 928 45 828

hakon.mageli@orkla.no