Miljøvennlig FOODDUCK® påleggsdispenser patentert i Europa

Orkla Food Ingredients har, gjennom sin 50 % eierandel i FD Holding Oy, blitt tildelt europeisk patent for påleggsdispenseren FOODDUCK®. 

05.10.2016

Søknad om tilsvarende patent er også godkjent for tildeling i USA. Etter vellykket testsalg i Finland forbereder Orkla Food Ingredients og Foodduck Oy internasjonal ekspansjon.

Påleggsdispenseren FOODDUCK® er en finsk innovasjon som ble lansert i slutten av 2014. Løsningen representerer et miljøvennlig, bærekraftig og hygienisk alternativ til porsjonspakninger eller store påleggspakninger på buffeter i restauranter og kantiner.

– Vi er glade for å se at testsalget i Finland har vært vellykket, og foreløpige tilbakemeldinger fra brukerne av påleggsdispenseren har vært positive. Vi har nå til hensikt å utvide konseptet videre ved å utvikle et bredere påleggsutvalg for FOODDUCK®-dispenseren, sier Timo Sorsavirta, CEO i Foodduck Oy.

FD Holding Oy, som eies 50/50 av Orkla Food Ingredients og Foodduck Oy, forvalter varemerkerettigheter og patenter knyttet til påleggsdispenseren FOODDUCK®. I henhold til avtalen med FD Holding, vil Foodduck Oy levere dispenserne og Orkla produsere pålegg for FOODDUCK®-dispenseren og også være ansvarlig for import, salg og distribusjon av pålegget til finske og internasjonale markeder.

Mer informasjon om FOODDUCK®-dispenseren finnes på

http://foodduck.fi/en/.

About Orkla

Orkla is a leading supplier of branded consumer goods and concept solutions to the grocery, out-of-home and bakery markets in the Nordics, Baltics and selected markets in Central Europe and India. Orkla is listed on the Oslo Stock Exchange and its head office is in Oslo. In 2015, the Group had a turnover of approximately NOK 32 billion, and 14,670 employees at year end.

Orkla’s business area Orkla Food Ingredients is the leading bakery ingredients player in the Nordic region, in addition to holding growing market positions in selected countries in Europe. Its biggest product categories are margarine and butter blends, yeast, bread and cake improvers and mixes, marzipan and ice cream ingredients. Orkla Food Ingredients has sales and distribution companies in 15 countries, ensuring proximity to all customer segments.

About Foodduck Oy

Foodduck Oy is a Finnish company founded in 2012. It is a pioneer of automated dispensing solutions in restaurant self-service areas and in professional kitchens for fats, fresh cheeses, and other spreads. The FOODDUCK® spread dispenser is one of a kind in the world, and in our vision, the FOODDUCK® will be a symbol of a responsible and sustainable service counter for restaurants and canteens.

Orkla Food IngredientsOslo, 5. oktober 2016

Ref.:

Ib Mortensen
Director – International Business Development, Orkla Food Ingredients
Tlf. +45 20 40 11 58E-post: ib.mortensen@kaka.se

Timo Sorsavirta
CEO, Foodduck Oy
Tlf. +358 50 414 0004E-post: timo.sorsavirta@foodduck.fi