Möller’s med i kampanje for bærekraftig fiske

Denne uken introduserer Marine Stewardship Council, MSC, en kampanje rettet mot norske forbrukere for å øke kjennskapen til «den blå fisken». McDonalds, Findus, Coop og Möller’s er blant de norske aktørene og merkevarene som er med.

28.10.2019

– Vi er glade for og stolte av å kunne merke alle Möller’s tran produktene våre med MSC-logoen, eller «den blå fisken» som stadig flere kjenner til. Det er en garanti for at marine råvarer som brukes i vår produksjon er bærekraftige og sporbare. Vi håper merkeordninger som dette gjør det enklere for forbruker å ta gode, bærekraftige valg i butikken, sier Mette Mari Heyerdahl, Senior Brand Manager for Möller’s i Orkla Health.

Kampanjen «Bevar livet i havet- se etter den blå fisken» blir vist på utendørsflater i Oslo, som på offentlig kommunikasjon og i digitale kanaler. Dette skjer parallelt med at den internasjonale havkonferansen Our Ocean arrangeres i Oslo denne uken.

FN anslår at en tredjedel av kommersielle fiskebestander er overfisket, en økning på mer enn 20 prosent de siste førti årene. Gjennom ASC- og MSC-sertifisert sjømat, kan selskaper dokumentere at de produserer og tilbyr fisk som er ansvarlig oppdrettet og bærekraftig fisket. Sporbarhet forhindrer også at ulovlig fiske kommer inn i næringskjeden og det stilles strenge krav til fiskerne og bruken av utstyr for å minimere påkjenning på naturen og dyrelivet der fiskingen foregår.

Möller’s Tran har blitt utvunnet av torskelever fra skreifisket i Lofoten og Vesterålen helt siden 1854. Tran og torskelever er et biprodukt fra skreien, og bidrar dermed til at hele fisken blir utnyttet. Fisket av skrei ble først MSC-sertifisert i 2010 og revurdert i 2015, noe som betyr at den oppfyller alle de 28 indikatorene som er fastsatt i MSCs standard for bærekraftig fiske.

Les mer om MSC og Mõllers på www.Mollers.no

Kontakter

©AnneValeur.jpg
Elisabeth Aandstad Ekheim

Kommunikasjonsdirektør, Orkla Norge

+47 924 460 60

elisabeth.aandstad.ekheim@orkla.no