Möller’s Tran får det blå MSC-merket

Möller’s Tran, som i dag selges i mer enn 20 land verden over, vil nå bruke den blå fisken som en garanti for bærekraft og sporbarhet.

08.03.2019

Orkla Health, Norges ledende leverandør av tran, vil ha Marine Stewardship Councils (MSC) sin blå fisk på alle Möller’s Tran flasker. I løpet av 2019 vil dermed mer enn 5 millioner MSC-merkede flasker sendes ut til konsumenter verden over.

Overfiske er en stor utfordring, og Orkla har stor tro på de positive endringene som skjer i regi av MSC-programmet. Orkla har som mål at 100 % av råvarene som selskapet benytter skal komme fra bærekraftige kilder innen 2025.

En global markedsundersøkelse utført av GlobeScan, viser at helsebevisste forbrukere i økende grad ønsker bærekraftige sjømatalternativer. I en undersøkelse gjennomført blant 2800 respondenter av kosttilskudd og fiskeolje i sju land* oppga 46 % at overfiske og uttynning av fiskearter var den største truslen for hav, dyreliv og mennesker. Kun havforurensning ble ansett av flere (64 %) som en større trussel. Respondentene søker informasjon om bærekraftig fisk og sjømat på produktemballasjen (58 %), etterfulgt av TV/radio (52 %). 72 % av dem som kjenner til MSC-merket har stor tillit til MSC.

-MSC spiller en sentral rolle i arbeidet med å fremme bærekraftig fiskepraksis. Når vi nå setter det blå MSC-merket på alle Möller’s-flasker, får vi anledning til å formidle historien om den bærekraftige verdikjeden til vår 160 år gamle merkevare. Möller’s Tran er basert på arktisk torskeleverolje, som ble utviklet og tilgjengeliggjort av apoteker Peter Möller i 1854, sier Hege Holter Brekke, adm. dir i Orkla Health.

Möller’s Tran har blitt utvunnet av torskelever fra skreifisket i Lofoten og Vesterålen helt siden 1854. Tran og torskelever er et biprodukt fra skreien, og bidrar dermed til at hele fisken blir utnyttet. Fisket av skrei ble først MSC-sertifisert i 2010 og revurdert i 2015, noe som betyr at den oppfyller alle de 28 indikatorene som er fastsatt i MSCs standard for bærekraftig fiske.

-Vi berømmer Orkla Health for deres arbeid med å kommunisere Möller’s bærekraft med det globalt anerkjente blå MSC-merket. Antall globalt tilgjengelige MSC-merkede fiskeoljeprodukter er doblet de siste fem årene etterhvert som merkevareselskaper i større grad ønsker å appellere til mer miljøbevisste forbrukere. Vi håper at flere produsenter av kosttilskudd vil følge samme vei og forplikte seg til å bruke sporbar, sertifisert og bærekraftig fiskeolje fra fiskerier som er med til å beskytte havene og sjømatforsyningen til fremtidige generasjoner, sier Minna Epps, programdirektør i MSC, med ansvar for Skandinavia og Baltikum.

Salget av Möller’s har økt med ca. 60 % mellom 2008 og 2018.  Möller’s Tran er per i dag tilgjengelig i mer enn 20 markeder verden over.