Møte i Orklas bedriftsforsamling

Orklas bedriftsforsamling avholdt møte den 24. mai 2012. Idar Kreutzer ble gjenvalgt som leder og Dag Mejdell som ny nestleder av Orklas bedriftsforsamling.

25.05.2012

Stein Erik Hagen, Bjørg Ven, Peter Ruzicka, Jesper Ovesen og Barbara M. Thoralfsson ble gjenvalgt som aksjonærvalgte styremedlemmer til Orklas styre. Stein Erik Hagen ble gjenvalgt som styrets leder. Det er to styreplasser som ikke er besatt. Det vil bli innkalt til ett eller to ekstraordinære møter i bedriftsforsamlingen så snart valgkomiteens innstilling for disse plassene foreligger. 

Samtlige medlemmer av konsernstyret ble gjenvalgt for en periode på ett år, det vil si frem til første møte i bedriftsforsamlingen etter ordinær generalforsamling 2013. Alle valg skjedde i henhold til valgkomiteens innstilling.