Næringslivsmobilisering for 1,5 graders målet

Orkla stiller seg bak en global kampanje som skal mobilisere næringslivet til å sette klimamål i tråd med 1,5 graders målet.

29.11.2019

 

I godt selskap med flere internasjonale selskaper stiller Orkla seg bak UN Global Compact-kampanjen “Business Ambition for 1.5°C: Our Only Future”. Hensikten er å mobilisere næringslivet til å øke klimaambisjonene frem mot FNs årlige klimakonferanse i Madrid 2.-13. desember.

– Det haster med å finne løsninger på klimautfordringene. Derfor har vi i Orkla satt vitenskapsbaserte klimamål og vil ta vår del av ansvaret for å begrense den globale oppvarmingen til maksimalt 1,5 grader, sier Jaan Ivar Semlitsch, konsernsjef i Orkla.

Den internasjonale organisasjonen Science Based Targets initiative (SBTi) har godkjent Orklas klimamål, som er 63 % reduksjon i klimagassutslipp innen 2025 og 77 % reduksjon innen 2040.

– Næringslivet spiller en avgjørende rolle skal vi nå bærekraftsmålene. Det er derfor inspirerende å se at mange selskaper nå øker ambisjonene. Orkla er et av flere ledende selskaper som viser at vitenskapsbaserte klimamål i tråd med 1,5 graders målet er mulig. Orkla er et godt eksempel til etterfølgelse for andre, sier Kim Gabrielli, direktør i UN Global Compact Norge.

Les mer om kampanjen “Business Ambition for 1.5°C: Our Only Future” her: https://www.unglobalcompact.org/take-action/events/climate-action-summit-2019/business-ambition

 

Orklas klimaarbeid:  

  • Alle Orklas selskaper og fabrikker jobber målrettet for å reduser forbruket av energi og vann, sikre maksimal ressursutnyttelse og redusere matsvinn.
  • Bærekraftig innovasjon står høyt på agendaen i Orkla med lansering av plantebaserte alternativer til kjøtt og en rekke produkter med redusert miljøfotavtrykk.
  • Orklas klimagassutslipp er redusert med 54 prosent de siste fem årene. Reduksjonen er absolutte tall, dvs. ikke justert for økt omsetning.
  • All strømmen Orkla bruker i Europa er fornybar. Gjennom egne vannkraftverk, Hydro Power, produserer vi fem ganger så mye fornybar elektrisitet som vi bruker
  • For å dokumentere fornybar strøm, kjøper Orkla opprinnelsesgarantier knyttet opp mot egne vannkraftverk.
  • Orkla tar i tillegg ansvar for klimapåvirkningen i verdikjeden gjennom tiltak rettet mot produksjonen av råvarer, med mål om å redusere indirekte klimagassutslipp med rundt 30 % innen 2025 og 77 % innen 2040

Kontakter

©AnneValeur.jpg
Elisabeth Aandstad Ekheim

Kommunikasjonsdirektør, Orkla Norge

+47 924 460 60

elisabeth.aandstad.ekheim@orkla.no

Ellen Behrens

Direktør Bærekraft

+47 92 80 45 80

ellen.behrens@orkla.no