Næringslivsopprop for en global naturavtale

Vi i Orkla er helt enige med WWF i at vi trenger en global mobilisering for å verne om naturen. I dag signerte Orkla næringslivsoppropet for en internasjonal naturavtale.

04.04.2019

WWF Verdens naturfond ønsker at det etableres en internasjonal og forpliktende naturavtale – slik klimaet har med Parisavtalen. Under WWFs arrangement Miljøtalen den 3.april 2019 ble næringslivsoppropet lansert. Orkla er blant bedriftene som støtter oppunder dette.

– Tap av natur er en like stor trussel som klimaendringene, og næringslivet er helt avhengige av en velfungerende natur. Det begynner heldigvis flere å erkjenne. Med oppropet får næringslivet muligheten til å bidra til å legge press på myndighetene i arbeidet med en global naturavtale. Vi er veldig glade for at Orkla vil være med på oppropet, sier generalsekretær i WWF Verdens naturfond, Bård Vegar Solhjell.

I følge WWFs Living Planet Report for 2018 har verdens bestander av ville dyr gjennomsnittlig sunket med 60 prosent siden 1970, og utviklingen er negativ også for viktige naturtyper og økosystemer.

– Vi tror en global naturavtale med forpliktende mål og felles prinsipper for oppfølging er viktig for å styre arbeidet, samordne innsatsen på tvers av land og oppnå nødvendig fremdrift, sier Ellen Behrens, VP Corporate Social Responsibility i Orkla. – Vi i næringslivet både kan og bør spille en viktig rolle i arbeidet for å ta vare på naturmangfold.

Sammen for å verne om naturen

– Vi ønsker å bidra til å ta vare på naturmangfold gjennom forbedringsarbeid i egen virksomhet, engasjement i leverandørkjeden, innovasjon og ved å fremme bærekraftig forretningspraksis, sier Behrens.

Ved å signere oppropet forplikter Orkla seg til å:

  • Be regjeringen om å arbeide aktivt og målrettet for at en global naturavtale kommer på plass i 2020
  • Arbeide systematisk og kontinuerlig for å redusere forbruk av ressurser og påvirkning i vår egen virksomhet

– Vi jobber systematisk for å redusere forbruket av energi og vann, skifte til fornybar energi og redusere matsvinn og annet avfall på tvers av våre virksomheter i 30 land. Gjennom disse tiltakene har vi redusert klimagassutslippene fra egen virksomhet med mer enn 50 % siden 2014. Dette er tall som vi håper kan være til inspirasjon for andre, sier Behrens.

Visste du at…?
Orkla jobber i tillegg målrettet for å bidra til bærekraftig forvaltning av fiskeressurser og bærekraftig jordbruksproduksjon uten avskoging. Konsernet ønsker å fremme god praksis hos sine leverandører og underleverandører, og samarbeider med sertifiseringsorganisasjoner som MSC, RSPO og Rainforest Alliance (UTZ Certified).

Les mer på: https://www.orkla.no/baerekraft/

 

Fakta om WWF:

Les mer på: https://www.wwf.no/dyr-og-natur/en-naturavtale-i-2020

Kontakter

Ellen Behrens

Direktør Bærekraft

+47 92 80 45 80

ellen.behrens@orkla.no