Nordmenn synes det er vanskelig å ta bærekraftige valg

7 av 10 nordmenn synes det er vanskelig å vite om et produkt er bærekraftig. Flertallet tror også at mindre produsenter er mer klimavennlige enn store, internasjonale selskaper.

11.11.2019

Det er blant funnene som fremkommer i en ny undersøkelse Ipsos har gjennomført i Norden og Baltikum på oppdrag fra Orkla i oktober i år.

Resultatene viser at vi i Norge er langt mer interesserte i informasjon om resirkulering, næringsinnhold og klimapåvirkning på produktemballasjen, enn hva våre naboer i Sverige og Danmark er. Norske forbrukere skiller seg også klart fra de andre landene når det gjelder resirkulering av avfall hjemme. Hele 74 prosent synes dette er viktig, og 45 prosent svarer at de er villige til å betale mer for biologisk nedbrytbar plast. Samtidig synes 69 prosent det er vanskelig å vite om emballasjen kan resirkuleres eller ikke.

Flertallet bryr seg om hvilket selskap som produserer produktene de kjøper, og én av tre stoler mer på mindre produsenter. Over halvparten av de norske forbrukerne tror små produsenter er mer klimavennlige enn store, internasjonale selskaper.

– Undersøkelsen viser at vi helt klart har en viktig jobb fremfor oss, med å gjøre det enklere for folk å ta bevisste valg. Vi skal tilby bærekraftige produkter, bidra med god informasjon og vise at vi er et selskap som tar bærekraft på alvor gjennom ambisiøse og forpliktende mål, sier konsernsjef Jaan Ivar Semlitsch i Orkla.

Nordmenn er ifølge undersøkelsen omtrent like opptatt av miljøet som i Norden for øvrig. I likhet med våre naboland er vi mest opptatt av klimaendringer og utslipp, i tillegg til plast og mikroplast i havet. Norske forbrukere er imidlertid mer bekymret for den fremtidige matforsyningen enn svenske og danske forbrukere, og vi ser på vern av dyr- og planteliv som viktigere enn hva de gjør i våre naboland.

Her i landet er vi mindre opptatt av å kjøpe økologisk mat, og det er færre som oppgir å være vegetarianere. Norske forbrukere har i liten grad redusert kjøttforbruket på bakgrunn av klimaet.

For øvrig utpeker Norge seg ved at hele 82 prosent svarer at deres kosthold gjenspeiler det de finner i dagligvarebutikkene. Dette er langt over gjennomsnittet i Norden på 54 prosent.


«Orkla Sustainable Life Barometer» er gjennomført blant et representativt utvalg forbrukere i henholdsvis Norge, Sverige, Danmark, Finland, Latvia, Estland og Litauen. Ipsos har gjort den kvantitative undersøkelsen på vegne av Orkla i oktober i år.

Kontakter

©AnneValeur.jpg
Elisabeth Aandstad Ekheim

Kommunikasjonsdirektør, Orkla Norge

+47 924 460 60

elisabeth.aandstad.ekheim@orkla.no