Ny CFO i Orkla

Jens Bjørn Staff (46) er utnevnt til konserndirektør, Økonomi & Finans i Orkla ASA.

06.02.2014

Staff kommer til Orkla fra Statkraft, der han siden 2011 har vært konserndirektør og CFO med ansvarsområdene økonomi, finans, konsernrevisjon og innkjøp.

I perioden 2005–2011 hadde han lederposisjoner i ulike enheter i Statoil:

Finansdirektør, Statoil Norge og Statoil Detaljhandel

Vice President Finance & Control, Energy & Retail Europe

Head of Finance & Control Europe & Asia, Development & Production International

Staff har tidligere vært økonomidirektør i Posten Norge (2002–2005) og innehatt flere lederstillinger i PricewaterhouseCoopers (1998–2002). Han har MBA fra Norges Handelshøyskole, BA fra Handelshøyskolen BI samt mellomfag sosialøkonomi ved UiO.

– Vi er svært fornøyd med at Jens Bjørn Staff har takket ja til stillingen som konserndirektør for økonomi og finans (CFO), sier konsernsjef Åge Korsvold i Orkla. Staff blir en del av Orklas konsernledelse og vil rapportere til konsernsjefen. Han tiltrer stillingen etter nærmere avtale.

Staff overtar etter Terje Andersen, som i en årrekke har vært ansvarlig for økonomi- og finansområdet i Orkla. Siden 1. mai 2013 har Andersen vært konserndirektør og leder for Orkla Investments, i tillegg til å være CFO. Orkla Investments ivaretar Orklas finansielle og industrielle interesser utenfor merkevareområdet. Andersen vil fortsette i rollen som CFO frem til Staff tiltrer.

Orkla ASAOslo, 6. februar 2014

Ref.:
Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs
Håkon MageliMobil +47 928 45 828