Ny konsernledelse i Orkla – fokus på merkevarevirksomheten

Lederne for de fire forretningsenhetene i Orkla Brands går inn i Orklas konsernledelse. Håkon Mageli er utnevnt til konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs.

30.05.2012

 ”Orkla får nå en konsernledelse med tung merkevarekompetanse og et konsernsenter som skal betjene merkevareselskapene. Med dette tar Orkla et viktig skritt i retning av å rendyrke konsernet som merkevareselskap”, sier konsernsjef Åge Korsvold i Orkla.

Konsernledelsen i Orkla vil fra 1. juni bestå av konsernsjef Åge Korsvold, virksomhetsområdelederne Atle Vidar Johansen (Orkla Foods Nordic), Jan-Ove Rivenes (Orkla Brands Nordic), Pål Eikeland (Orkla Food Ingredients) og Paul Jordahl (Orkla Brands International), samt konserndirektørene Terje Andersen, Karin Aslaksen, Karl Otto Tveter og Håkon Mageli. Som en konsekvens av at industrivirksomheten skal skilles ut fra Orkla, vil adm. dir. i Sapa Svein Tore Holsether fritas for øvrige konsernoppgaver for å konsentrere seg fullt ut om Sapa, og de prosesser som selskapet er inne i. Han går derfor ut av konsernledelsen, men vil fortsette å rapportere til konsernsjef Åge Korsvold.

Håkon Mageli vil ha ansvaret for Kommunikasjon og Corporate Affairs, som inkluderer fagområdene næringspolitikk, mattrygghet og ernæring.

Se høyoppløste bilder av alle i Orklas konsernledelse på Flickr.com