Ny leder for forretningsområdet Sapa Profiles

De senere års raske vekst har gjort Sapa til verdens største selskap innen bearbeidede aluminiumsprofiler. For å utnytte synergiene innen profilområdet og strømlinjeforme driften, vil Sapa Profiles bli organisert som ett forretningsområde.

22.11.2011

John Thuestad har takket ja til stillingen som direktør for forretningsområdet Sapa Profiles, direkte underlagt Sapas administrerende direktør, Svein Tore Holsether. Han tiltrer stillingen 1. februar 2012 og vil være medlem av konsernledelsen i Sapa. Videre vil han inneha stillingen som direktør for forretningsområdet Sapa Profiles Europe. Sapa Profiles vil etablere sitt nye hovedkontor i Lausanne i Sveits, og John Thuestad vil arbeide derfra.

John Thuestad kommer fra stillingen som Executive vice Preseident i Alcoa. Inntil mai i år var han ansvarlig for smelteverk og raffinerier for primæraluminium over hele verden. Før han kom til Alcoa, var John administrerende direktør for Elkem ASA.

“Sapa er verdens største selskap innen aluminiumsekstrudering. Ved å organisere driften av Sapa Profiles i ett forretningsområde, vil vi sikre optimale løsninger og øke virkningen av synergier i vår verdensomspennende virksomhet innen profiler. Jeg er svært glad for at John vil lede dette arbeidet i Sapa Profiles, og jeg vet at han vil være en effektiv drivkraft i de utviklingsprogrammene som nå settes i gang”, sier Svein Tore Holsether.