Ny leder for Orkla Home & Personal

Stig Ebert Nilssen (48) er utnevnt som konserndirektør og leder for forretningsområdet Orkla Home & Personal.

22.04.2013

Stig Ebert Nilssen har siden 2005 vært adm. direktør for Axellus AS, som inngår i Orkla Home & Personal. Tidligere har han vært adm. direktør i Collett Pharma og hatt ulike lederstillinger i Nycomed Pharma. Nilssen har sin utdanning fra Oslo Handelshøyskole, med fordypning i finans og internasjonal markedsføring.

– Stig Ebert Nilssen har lang erfaring fra Orkla og kan vise til solide resultater i perioden han har ledet Axellus. Det gleder meg at han har takket ja til stillingen som konserndirektør og leder for forretningsområdet Orkla Home & Personal, sier konsernsjef Åge Korsvold i Orkla.

Nilssen blir en del av Orklas konsernledelse og vil rapportere til Orklas konsernsjef Åge Korsvold. Han tiltrer stillingen fra dags dato og overtar etter Jan Ove Rivenes, som har ledet Orkla Home & Personal og Orkla Confectionery & Snacks siden forretningsområdene ble opprettet 9. januar i år. Rivenes ledet tidligere Orkla Brands Nordic fra 2008–2013. I perioden 2000–2008 var han adm. direktør i Stabburet, og han har hatt lederstillinger i ulike Orkla-selskaper.

– Jan Ove har betydd mye for merkevareområdet i Orkla, og jeg vil benytte anledningen til å takke ham for svært god innsats i konsernet gjennom mange år, sier Korsvold.

Stig Ebert Nilssen vil i en overgangsfase også lede Axellus.

Orkla Home & Personal er ett av fem forretningsområder i Orkla. Forretningsområdet hadde i 2012 en omsetning på om lag 4 mrd. kroner og 1.787 årsverk ved årsskiftet. Selskapene i Orkla Home & Personal består i dag av Lilleborg, Lilleborg Profesjonell, Axellus Group og Pierre Robert Group.

Orkla hadde i 2012 en omsetning på ca. 30 mrd. kroner. Ved årsskiftet hadde selskapet 28.000 ansatte, hvorav om lag halvparten var i merkevareområdet.

Orkla ASAOslo, 22. april 2013

Ref.:
Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs
Håkon MageliMobil +47 928 45 828