Ny merking av Orklas matvareprodukter

13. desember trådte de nye reglene for merking av mat i kraft. 

15.12.2014

Det nye regelverket skal gjøre det enklere for forbruker å lese og forstå hva maten inneholder. 

Orkla har gjennom systematisk arbeid de tre siste årene tilpasset seg de nye kravene til god og enhetlig merking av matvarer på tvers av selskaper og kategorier. Alle Orklas produkter har fått ny merking, og det er gjort en imponerende innsats med dette i selskapene. Ved å planlegge endringene på emballasjen i god tid har selskapene unngått å få ekstra kostnader i forbindelse med endringene.

– Gjennom en utvidet næringsdeklarasjon med faktabasert og lett forståelig informasjon om ingredienstype og næringsinnhold blir det enklere for forbruker å ta gode og informerte valg, sier Terje Solbakken, direktør for mattrygghet i Orkla.

Det nye regelverket viderefører de tidligere kravene til ingrediensmerking og allergenmerking, men innfører også enkelte nye krav. Blant de nye kravene er at vegetabilske oljer skal spesifiseres og at allergener skal framheves i merkingen.

Les mer om det nye regelverket på Mattilsynets nettsider.