Nye selskapsledere for Orkla Confectionery & Snacks

Orkla ønsker å styrke konkurransekraften og skape nye vekstmuligheter innen Confectionery & Snacks. Det etableres nå ett selskap pr. land, og nye selskapsledere er utnevnt.

22.04.2013

Orkla presenterte 8. april en intensjon om å skape ett selskap i hvert land innen forretningsområdet. Etter drøftelser med de tillitsvalgte er dette nå besluttet. Det betyr at KiMs Norge, Sætre og Nidar i Norge slås sammen til ett selskap. I Sverige slås OLW og Göteborgs Kex sammen til ett selskap, og i Finland blir Chips og Panda ett felles selskap. I Danmark vil KiMs fortsette som eget selskap, og det samme vil Latfood i Latvia.

– Ved å skape ett slagkraftig selskap pr. land styrker vi nå vår konkurransekraft og skaper nye vekstmuligheter i Norden. Vi må være best mulig rustet til å ta opp kampen mot sterke internasjonale aktører. Med en sammenslåing av dagens selskaper vil vi skape flere innovasjonsmuligheter i og mellom kategoriene, sier konsernsjef Åge Korsvold i Orkla.

Göran Schultz, som i dag er adm. direktør for Chips Group, er konstituert konserndirektør og leder for forretningsområdet Orkla Confectionery & Snacks. Han vil sitte i stillingen frem til Christer B. Åberg tiltrer senest 1. august 2013.

Det er utnevnt selskapsledere pr. landselskap. I Norge blir Ann-Beth Freuchen adm. direktør. Hun er i dag adm. direktør i KiMs Norge. I Finland blir Pasi Flinkman, som i dag er country manager for Chips, adm. direktør for det nye landselskapet. I Sverige blir Göran Schultz adm. direktør. Ann-Beth Freuchen, Göran Schultz og Pasi Flinkman tiltrer de nye stillingene umiddelbart. I Danmark fortsetter Kim Munk som adm. direktør for KiMs, og i Latvia fortsetter Valdis Blums som adm. direktør for Latfood.

Fremover vil intensjon om selskapsstruktur pr. land drøftes med de tillitsvalgte. Målet er å komme frem til en konklusjon i løpet av mai. I tillegg skal også nye ledergrupper pr. landselskap i Norge, Sverge og Finland på plass.

Orkla Confectionery & Snacks er ett av fem forretningsområder i Orkla. Forretningsområdet hadde i 2012 en omsetning på om lag 4,8 mrd. kroner og 2.231 årsverk ved årsskiftet. Selskapene i Orkla Confectionery & Snacks består i dag av KiMs Norge, Sætre og Nidar i Norge, OLW og Göteborgs Kex i Sverige, Panda og Chips i Finland, Latfood i Latvia og KiMs i Danmark. Orkla hadde i 2012 en omsetning på ca. 30 mrd. kroner. Ved årsskiftet hadde selskapet 28.000 ansatte, hvorav om lag halvparten var i merkevareområdet.

Orkla ASAOslo, 22. april 2013

Ref.:
Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs
Håkon MageliMobil +47 928 45 828