Nye styremedlemmer i Orkla

Ingrid Jonasson Blank og Lisbeth Valther Pallesen ble valgt som nye styremedlemmer i Orkla på bedriftsforsamlingens siste møte møte 21. mai 2013.

22.05.2013

Idar Kreutzer ble valgt som leder og Terje Venold som nestleder av bedriftsforsamlingen.

Stein Erik Hagen, Peter Ruzicka, Jesper Ovesen, Jo Lunder og Grace Reksten Skaugen ble gjenvalgt som aksjonærvalgte styremedlemmer til Orklas styre. Ingrid Jonasson Blank og Lisbeth Valther Pallesen ble valgt som nye styremedlemmer.

CV til nye styremedlemmer er vedlagt.

Stein Erik Hagen ble gjenvalgt som styrets leder og Grace Reksten Skaugen ble valgt som styrets nestleder.

Samtlige medlemmer av styret ble valgt for en periode på ett år.

Alle valg skjedde i henhold til valgkomiteens innstilling.

Den 18. april 2013 ga generalforsamlingen i Orkla ASA styret fullmakt til å avvikle bedriftsforsamlingen så snart valgene er gjennomført. Dette vil bli gjort i nær fremtid.