Nytt hovedkontor for Orkla

Orkla kjøper Drammensveien 149 og 151 på Skøyen for å bygge nytt hovedkontor og samlokalisere Orklas virksomheter i Oslo-området. Planlagt innflytting er i løpet av 2016.

07.02.2013

Orkla ASA har inngått en avtale om å kjøpe Drammensveien 149 og 151 i Oslo for 695 millioner kroner. Selger er Norwegian Property ASA.

Drammensveien 149 er et eksisterende kontorbygg, mens Drammensveien 151 tidligere har vært en bensinstasjon. Tomten fungerer i dag som parkeringsplass.

Orkla vil nå søke om omregulering av Drammensveien 151 for bygging av et nytt kontorbygg. Dette bygget vil, i tillegg til eksisterende kontorbygg i Drammensveien 149, bli Orklas nye konsernsenter og hovedkontor med forventet innflytting i løpet av 2016.

Det er igangsatt en prosess for å finne alternative bruksområder og løsninger for Orklas kontorlokaler i Oslo-området.

– Orklas selskaper i Oslo-området og konsernsenteret skal samles på ett sted. Samlokalisering er viktig for å utvikle Orkla som et enda mer slagkraftig merkevareselskap. Vår ambisjon er å bygge et attraktivt og moderne kontorbygg, som gjør det enklere å utveksle erfaringer og kompetanse internt i organisasjonen. I tillegg frigjør vi andre kontorbygg med høy markedsverdi. I sum vil dette gjøre transaksjonen økonomisk fornuftig for Orkla, sier konsernsjef Åge Korsvold.

Drammensveien 149 og 151 er sentralt lokalisert på Skøyen i Oslo. Kontorlokalene vil ha direkte avkjøring til Ring 2, og gangavstand til buss, tog og taxi. Forventet overtakelse av eiendommene er i begynnelsen av mars 2013.

Styreleder i Orkla, Stein Erik Hagen, eier gjennom sitt familieselskap Canica 10,8 % av aksjene i Norwegian Property.