Offisiell åpning av Orkla-barneby i Vietnam

120 barn får nå et trygt hjem i den Orkla-finansierte SOS-barnebyen i Pleiku.

06.10.2014

Fredag 26. september ble barnebyen offisielt åpnet med en verdig og underholdende seremoni.

På åpningen var Norges ambassaderåd til Vietnam, Ragnhild Dybendahl, representanter for myndighetene i Gia Lai-provinsen og representanter for SOS-barnebyer internasjonalt, Vietnam og Norge til stede. Dessuten deltok representanter fra Orkla og Lilleborg, i tillegg til Orklas største aksjonær Canica, representert ved Canicas styreleder Caroline Hagen Kjos.

Caroline Hagen Kjos

– SOS-barnebyer gir langsiktig hjelp til barn. Det er flott å se at trengende barn i Pleiku får et trygt hjem, omsorg og utdanning her i denne barnebyen, sier Caroline Hagen Kjos.

Orkla har vært SOS-barnebyers hovedsamarbeidspartner siden 2000 og har i perioden 2008–2013 finansiert byggingen av barnebyen i Pleiku i Vietnam. Barnebyen har plass til 120 barn, og innflyttingen startet høsten 2013.

– Barns levevilkår er noe som opptar Orkla. Gjennom samarbeidet med SOS-barnebyer har vi ønsket å bidra til å gi trygghet til barn som trenger det mest, sier Håkon Mageli, konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs i Orkla.

SOS-barnebyen i Pleiku

De sosiale forholdene er vanskelige for mange familier i Pleiku, og mange av barna er foreldreløse. 2000 barn i regionen har mistet én eller begge foreldre, og 5000 barn lever under svært vanskelige forhold.

Rundt 40 % av barna i barnebyene er foreldreløse. Andre er barn av foreldre som av forskjellige grunner ikke klarer å ta seg av dem. I barnebyene bor de i familiehus med opp til 10–11 barn og en SOS-mor. SOS-mødrene bor sammen med barna hele døgnet, og tar seg av dem som om de var deres egne biologiske barn. Biologiske søsken bor i samme hus.

I Pleiku vil de yngste barna gå i den nye SOS-barnehagen, med en overvekt av barn fra lokalmiljøet, mens de eldre barna vil gå på lokale skoler. Barna i SOS-barnebyen vil få stipender fra SOS-barnebyer til videre skolegang og utdanning.

Vi fikk tid til å bli bedre kjent med noen av barna. Jenta til venstre er 8 år. Hennes favorittfag på skolen er matte og hun drømmer om å bli lærer når hun blir stor. Hun bor i et av Lilleborg-husene i barnebyen. 

Det ble spontant ballspill med de voksne og alle barna i barnebyen før avreise.

I barnebyen er det 12 familiehus, barnehage, administrasjonsbygg, hus for ansatte, verksted og gjestehus.

Hvert familiehus har tre soverom til barna. Husene er romslige og praktiske.

Alle disse barna får nå en ny sjanse i livet i Orkla-barnebyen.