Ökat fokus på lönsamhet i Sapa Heat Transfer

Sapa har beslutat om ett antal åtgärder för att förbättra lönsamheten inom Sapa Heat Transfer i Finspång.

29.05.2012

Osäkerheten på den europeiska marknaden har påverkat verksamheten i framförallt Finspång, och lett till ett behov av att ändra verksamhetsfokus, från en expansionsfas där investeringar för att öka produktionskapaciteten har varit i fokus, till en konsolidering av verksamheten med ett tydligt mål om att förbättra lönsamheten i Finspång. 

”Trots att Sapa Heat Transfer uppvisade en klar förbättring under det första kvartalet i år är dagens åtgärder nödvändiga för att kunna möta förändringarna i omvärlden. Vår styrka inom Sapa är att kunna leverera högsta kvalitet baserat på vår unika kompetens inom värmeväxlarlösningar, och här spelar verksamheten i Finspång en väsentlig roll. Genom att jobba effektivare med att förbättra produktiviteten säkerställer vi långsiktig konkurrenskraft och därmed positionen som den ledande leverantören i världen av värmeväxlarmaterial ”, säger Svein Tore Holsether, VD Sapa Group.

I samband med att verksamhetens fokus ändras, har VD för Sapa Heat Transfer i Finspång Ralf Nordén beslutat sig för att lämna Sapa. Oskar Hellström, idag Finansdirektör för affärsområdet Heat Transfer, går in som Tf VD med omedelbar verkan.

”Att vi nu byter VD är en naturlig följd av beslutet att ändra fokus och vi kommer nu att inleda en process att rekrytera en ny VD till Sapa Heat Transfer i Finspång”, säger Johan Menckel, Affärsområdeschef Sapa Heat Transfer.

En ny befattning som produktionsdirektör, till vilken cheferna för gjuteriet, valsningen och färdigställningen skall rapportera, kommer också att tillsättas. Detta görs för att stärka ledningen och öka samordning och samarbete mellan de operativa enheterna.