Organisasjonsendring i Orkla Confectionery & Snacks Sverige

Jonas Nordquist (42) fratrer sin stilling som adm. direktør for Orkla Confectionery & Snacks Sverige for å søke nye utfordringer utenfor konsernet. Henrik Julin er utnevnt til ny adm. direktør med virkning fra 1. juli 2014. 

30.06.2014

Julin kommer fra stillingen som salgsdirektør i Orkla Foods Sverige hvor han har vært medlem i selskapets ledergruppe. Julin startet sin karriere i Ekströms/Önos i 1992 og har siden det hatt flere ulike roller, blant annet som salgsrepresentant, salgs- og markedskoordinator, Key Account Manager og Business Manager. Han ble salgsdirektør i tidligere Procordia Retail i 2009. I stillingen som ny adm. direktør Orkla Confectionery & Snacks Sverige vil Julin rapportere til Christer B. Åberg, konserndirektør og leder for Orkla Confectionery & Snacks.

På grunn av en krevende markedssituasjon og utfordringer knyttet til vareforsyning i Orkla Confectionery & Snacks Sverige, er det besluttet å gjennomføre strukturendringer i ledelsen av selskapet. Vareforsyning i Orkla Confectionery & Snacks Sverige vil fra oktober 2014 rapportere til forretningsområdet Orkla Confectionery & Snacks’ sentrale vareforsyningsfunksjon. Denne endringen innebærer at rollen som adm. direktør i det svenske selskapet blir mer rettet mot den kommersielle delen av virksomheten. Dette er også bakgrunnen for at Jonas Nordquist har valgt å fratre sin stilling.

Frem til strukturendringen trer i kraft i oktober, vil vareforsyning i Orkla Confectionery & Snacks Sverige rapportere til adm. direktør Henrik Julin.

– Jeg er meget glad for at Henrik har takket ja til å lede Orkla Confectionery & Snacks Sverige. Hans lederegenskaper og kommersielle erfaring gir ham de beste forutsetninger for å bygge et sterkt og konkurransedyktig selskap sammen med resten av organisasjonen, sier Christer B. Åberg.

– Jeg vil også takke Jonas for innsatsen i Orkla Confectionery & Snacks Sverige, i en periode med krevende omstillinger for selskapet, og ønske ham lykke til videre, sier Åberg.

Orkla ASAOslo, 30. juni 2014

Ref.:
Konserndirektør og leder for Orkla Confectionery & Snacks
Christer B. ÅbergMobil +47 907 10 709