Orkla ASA gir lokal indisk pandemibistand

22.06.2021

Orkla har gjennom sine indiske selskaper MTR Foods og Eastern Condiments gitt 3 millioner kroner til lokale pandemitiltak i statene Kerala og Karnataka.

Orkla har over 4000 ansatte i India i matvareselskapene MTR Foods og Eastern Condiments. MTR Foods er lokalisert i Karnataka med hovedkontor i Bangalore, mens Eastern Condiments holder til i Kerala-området. I likhet med hele India har pandemien rammet også disse statene hardt, med høye smittetall, mange dødsfall og et overbelastet helsevesen.

– Over hele verden har vi vært berørt av pandemien, men bildene vi har sett fra India da de ble rammet av den andre smittebølgen, har gått ekstra inn på oss. Vi har vært i løpende samtaler med våre indiske kolleger, som har stått midt oppe i en helt ekstrem situasjon på alle måter, sier Orklas konsernsjef Jaan Ivar Semlitsch.

Orkla har også vært i nær dialog med den norske ambassaden og Innovasjon Norge i India, for å diskutere hvilken hjelp norske virksomheter representert i landet kunne bidra med.

Orkla valgte til slutt å gi et bidrag til bekjempelse av Covid-19 gjennom sine lokale indiske selskaper, basert på det behovet selskapene selv har sett i statene hvor de holder til. Bidraget har gått til medisinsk utstyr, støtte til lokalt helsevesen, utdeling av ferdigretter og drikke samt andre tiltak det har vært behov for.

I både MTR Foods og Eastern Condiments har det blitt igangsatt vaksinering av de ansatte. I MTR Foods har til nå 86 prosent av de ansatte blitt vaksinert og i Eastern Condiments er tallet ca. 71 prosent så langt.

Som matvareselskap er både MTR Foods og Eastern Condiments ansett som samfunnskritiske virksomheter. Selskapene har klart å opprettholde produksjonen og en solid lagerbeholdning under hele pandemien, til tross for at det i perioder har vært mange borte fra jobben på grunn av høy smitte.

– All ære til ledere og ansatte i India, som har stått på og levert til tross for at hele samfunnet har vært så dypt rammet av pandemien, sier Semlitsch.

MTR Foods ble etablert i 1924 og har vært en del av Orkla siden 2007. MTR Foods er anerkjent for god merkevarebygging, stabil ledelse, solid finansiell posisjon, produktivitetsforbedringer samt ledende standarder innen mattrygghet og HMS. I tillegg til god vekst i India er MTR Foods’ produkter nå tilgjengelig i 32 land verden over, hvorav Nord-Amerika, Australia og New Zealand utgjør de største markedene. MTR Foods har to fabrikker som ligger i Bangalore i Karnataka og Pune i Maharashtra og hovedkontor i Bangalore. Virksomheten har ca. 1.000 ansatte, og oppnådde i 2020 en omsetning på INR 9,2 mrd. (ca. 1,2 mrd. kroner).

31. mars 2021 gjennomførte Orkla kjøpet av 67,82 prosent av aksjene i Eastern Condiments Private Limited. Eastern ble etablert i 1983 av M. E. Meeran. I de siste 12 måneder pr. 30. juni 2020 oppnådde selskapet en omsetning på INR 9,0 mrd. (ca. 1,1 mrd. kroner) og normalisert EBITDA på INR 1,1 mrd. (ca. 129 mill. kroner). Omsetningen har økt med nærmere 8 prosent årlig i perioden 2014-2020. Omtrent halvparten av omsetningen kommer fra Kerala, mens salgsinntekter fra andre stater i India og eksport utgjør den andre halvparten. Eastern Condiments har syv fabrikker i fire ulike stater i India og ca. 3.000 ansatte. Selskapets hovedkontor ligger i Edappally i Kochi.