Orkla Bærekraftsrapport 2011

Orklas bærekraftsrapport for 2011 er publisert. Rapporten beskriver konsernets håndtering av risiko og muligheter knyttet til de bærekraftsutfordringene som i særlig grad påvirker virksomheten.

29.03.2012

I forordet til rapporten trekker konsernsjef Bjørn M. Wiggen frem Sapas utvidelse av kapasiteten for omsmelting av aluminium, Borregaards innovasjonsarbeid knyttet til annen generasjons biodrivstoff og Orkla Brands’ innsats for å redusere innholdet av salt, fett og tilsetningsstoffer i matvarer som gode eksempler på konsernets bærekraftsarbeid i 2011.

–    Gjennom produkt- og prosessutvikling knyttet til selskapenes kjernevirksomhet bidrar Orkla til et mer bærekraftig samfunn, sier Wiggen.

Bærekraftsrapporten gir også en fyldig redegjørelse for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet (HMS), menneske- og arbeidstakerrettigheter, ansvarlige innkjøp, anti-korrupsjon og andre relevante ansvarstemaer. God risikostyring og kontinuerlig forbedringsarbeid på disse områdene vurderes som viktig for konsernets evne til omstilling og langsiktig lønnsom vekst. Orklas retningslinjer for samfunnsansvar og etikk ble revidert i 2011 for å bidra til en ytterligere styrking av selskapenes arbeid.

Les mer i Orklas bærekraftsrapport 2011