Orkla bidrar til FNs bærekraftsmål

De globale bærekraftsutfordringene krever felles innsats fra næringsliv og myndigheter. Orkla vil bidra til å nå FNs globale mål for bærekraftig utvikling.

08.06.2016

Orklas konsernsjef Peter A. Ruzicka var én av mange toppledere som i april personlig signerte en «pledge» knyttet til FNs bærekraftsmål. Mandag 6. juni deltok Orkla på et lederseminar i regi av blant annet Utenriksdepartementet om hvordan næringslivet kan bidra aktivt i arbeidet med de globale utviklingsmålene.

– FNs 17 bærekraftsmål mot 2030 beskriver hva vi i fellesskap må jobbe med for å oppnå en bærekraftig utvikling. Orkla ønsker å bidra, og vil bruke de globale bærekraftsmålene som inspirasjon og veiledning, sier Ellen Behrens, VP Corporate Responsibility i Orkla.

I godt selskap med Global Compact-bedrifter over hele verden satte Orkla i 2015 FNs nye globale mål for bærekraftig utvikling på agendaen. Orkla har i sin bærekraftsstrategi frem mot 2020 identifisert fire hovedtemaer for sitt arbeid: ernæring og helse, mattrygghet, ansvarlige innkjøp og miljø.

– Gjennom innsatsen på disse områdene vil Orkla bidra til en bærekraftig verdikjede. Orklas bærekraftsstrategi omfatter en rekke tiltak rettet mot å sikre en sunn livsstil, bekjempe klimaendringer, bevare havets ressurser, bevare regnskog og andre viktige utviklingsmål, sier Behrens.