Orkla blant de beste på klimaledelse

Investorinitiativet CDP rangerer Orkla blant de beste børsnoterte selskapene på klimaledelse. Orkla har redusert sine klimagassutslipp med over 50 % de siste fem årene*.

03.02.2020

I 2019 rapporterte 8 400 av verdens største selskaper klimaarbeidet sitt til CDP. Orkla er et av ti norske selskaper som havner helt i topp, og får scoren A-. Det betyr at selskapet tar en lederrolle på klima og har implementert beste praksis.

– Vi er glad for å havne helt i topp og det motiverer til videre innsats. Det haster med å finne løsninger på klimautfordringene. Derfor har vi i Orkla satt vitenskapsbaserte klimamål og vil ta vår del av ansvaret for å begrense den globale oppvarmingen til maksimalt 1,5 grader, sier Inger Johanne Eikeland, Senior Vice President EHS i Orkla.

Orkla har rapportert til CDP siden 2008, noe som har bidratt til at Orkla har satt stadig mer ambisiøse mål og kontinuerlig utviklet klimastrategien for å møte krav og forventeringer fra omverden.

Næringslivsmobilisering for 1,5-graders målet Orkla har halvert klimautslippene sine de siste fem årene, og har satt vitenskapsbaserte klimamål. I godt selskap med flere internasjonale selskaper stiller Orkla seg bak UN Global Compact-kampanjen “Business Ambition for 1.5°C: Our Only Future”. Hensikten er å mobilisere næringslivet til å øke klimaambisjonene og sette vitenskapsbaserte klimamål i tråd med 1,5- graders målet.

Om CDPI 2019 rapporterte 8 400 av verdens største selskaper sitt klimaarbeid til CDP, en økning på 20 % fra året før. Globalt fikk 530 selskaper scoren A/A-. I vurderingen er det lagt vekt på selskapers evne til å redusere klimagassutslipp, sette meningsfylte mål og følge opp fremdrift.

Om Orklas klimaarbeid:

 

  • Alle Orklas selskaper og fabrikker jobber målrettet for å reduser forbruket av energi og vann, sikre maksimal ressursutnyttelse og redusere matsvinn.
  • Bærekraftig innovasjon står høyt på agendaen i Orkla med lansering av plantebaserte alternativer til kjøtt og en rekke produkter med redusert miljøfotavtrykk.
  • Orklas klimagassutslipp er redusert med 54 prosent de siste fem årene. Reduksjonen er absolutte tall, dvs. ikke justert for økt omsetning.
  • All strømmen Orkla bruker i Europa er fornybar. Gjennom egne vannkraftverk, Hydro Power, produserer vi fem ganger så mye fornybar elektrisitet som vi bruker
  • For å dokumentere fornybar strøm, kjøper Orkla opprinnelsesgarantier knyttet opp mot egne vannkraftverk.
  • Orkla tar i tillegg ansvar for klimapåvirkningen i verdikjeden gjennom tiltak rettet mot produksjonen av råvarer, med mål om å redusere indirekte klimagassutslipp med rundt 30 % innen 2025 og 77 % innen 2040

 

*Perioden 2014-2018.

Kontakter

©AnneValeur.jpg
Elisabeth Aandstad Ekheim

Kommunikasjonsdirektør, Orkla Norge

+47 924 460 60

elisabeth.aandstad.ekheim@orkla.no