Orkla blant de beste på klimaledelse

I den årlige rapporteringen som legges frem av investorinitiativet CDP rangeres Orkla blant de beste selskapene innen klimaledelse.

22.11.2017

Barn som løper - illustrasjonsfoto

Orkla har forbedret klimaresultatene og er blant selskapene som scorer høyt. Det viser rapporten fra CDPs gjennomgang av 5 500 av verdens største børsnoterte selskaper som nylig ble lagt frem.

Orkla har en positiv utvikling og får scoren A-. I vurderingen er det blant annet lagt vekt på selskapenes evne til å redusere klimagassutslipp, sette meningsfylte mål og følge opp fremdrift.

– Dette utmerkede resultatet viser at Orkla ASA har gjennomført en rekke klimaledelsestiltak, både i og utenfor sin egen, skriver CDP i sin analyse.

I alt 557 internasjonale selskaper er vurdert i gruppen «Consumer Staples», og av disse fikk 11 selskaper resultatet A og 38 selskaper, blant dem Orkla, A- innen kategorien Climate Change.

– Vi jobber aktivt for å minimere miljøfotavtrykket vårt i alle ledd av verdikjeden. Det er derfor gledelig at vi nå tar nok et steg mot øverste nivå i CDPs rangering, sier Inger Johanne Eikeland, Senior Vice President EHS i Orkla.

– Samtidig øker vi ambisjonene gjennom nye initiativ. Ved å kjøpe opprinnelsesgarantier fra Orklas egne vannkraftverk i Norge dekker vi hele vårt elektrisitetsbehov gjennom fornybar energi. Med dette tiltaket reduserer vi Orklas indirekte klimagassutslipp med nærmere 30 %.

Orkla har også forpliktet seg til å sette mål for klimagassreduksjon i tråd med det vitenskapen mener er nødvendig for å nå togradersmålet (Science Based Targets).

Les mer om Orklas bærekraftsarbeid i Orklas årsrapport.

Visste du at

  • Orkla har som mål å redusere klimagassutslipp og forbruket av vann og energi i egen virksomhet med 20 % sammenlignet med 2014
  • Orkla har forpliktet seg til å sette Science Based Targets
  • Orkla har forpliktet seg til avskogingsfri leverandørkjeder
  • Orkla har rapportert klimaregnskap til CDP siden 2008