Orkla Brands vurderer å selge Bakers

Orkla Brands vurderer å selge Norges ledende bakerivirksomhet Bakers. Det startes nå en salgsprosess, hvor målet er å få en ny eier på plass i løpet av første halvår 2011.

25.11.2010

Bakers har de siste årene vært gjennom store omstillinger, og er i dag et svært konkurransedyktig selskap.

– Bakervarer er dagsferske, og det krever en annen type forretnings- og distribusjonssystem enn for andre dagligvarer. Således skiller Bakers seg ut fra vår øvrige merkevarevirksomhet, sier adm. direktør Torkild Nordberg i Orkla Brands.

Bakers har vært i Orklas eie siden 1991, og har daglige leveranser av brød, kaker og bakervarer til blant annet dagligvarehandelen, bensinstasjoner og kiosker. Blant de mest kjente produktene er Bakers Naturlig Sunt, Bakern’s Ferske, Birkebeinerbrød og Ingers SuperRug.

Bakers har over tid utviklet et bredt sortiment av ferske kvalitetsprodukter, basert på en meget høy matsikkerhetsstandard. 12 lokale bakerier dekker hele Sør- og Midt-Norge gjennom et velutviklet og effektivt distribusjonssystem. Hovedkontoret er på Økern i Oslo. Selskapet har ca. 880 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på ca. 1,4 mrd. kroner. Bakers inngår i Orkla Foods Nordic, som er en del av Orkla Brands.